top of page

Aday Belirleme Komitesi

Aday Belirleme Komitesi, bir başkan ve üç üyeden oluşur. Aday Belirleme Komitesi üyeleri seçimle gelmez; komite üyelerini DAK başkanı, DAK başkan yardımcısı, DAK eski başkanıve yönetim kurulu üyesi oluşturur.

mehmet atasagun.JPG
Nergis Uyan_edited.jpg

Nergis Uyan

Nergis Uyan, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisansını ise Bilkent Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında tamamlamıştır. Cambridge Üniversitesi tarafından verilen DTEFLA (Diploma in Teaching of English as a Foreign Language to Adults) adlı Yetişkinler için İngilizce Öğretimi ve Bilkent Üniversitesi tarafından verilen ADEM (Advanced Diploma in English Language Teaching Management) adlı Eğitim Yönetimi diplomalarına sahiptir.

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu'nda (İDMYO) Öğretim Görevlisi, Eğitim Birimi Yöneticisi, Öğretim Görevlisi Geliştirme Koordinatörü, CELTA (Certificate of English Language Teaching for Adults) sertifika programı eğitmeni ve İDMYO Direktörlük Üyeliği görevlerinde çalışmıştır. 2010 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Direktörü olarak görev yapmaktadır.

2016 yılında, kurumunun bünyesinde barındırdığı tüm programlar için (Hazırlık Programı, lisans öğrencilerine sunulan İngilizce Servis Dersleri, Modern Diller Programı) yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitim kalitesini belgelendirmek üzere, çok yönlü bir değerlendirme sonrası, EAQUALS (European Association for Quality Language Services) akreditasyonu alma surecinde ve akreditasyonun yenilenme surecinde çalışmıştır. Ayrıca 2018 yılı Nisan ayı itibariyle EAQUALS Yönetim Kurulu’na katılmıştır.

Mehmet Atasagun

 

Mehmet Atasagun, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü ve BAU TÜRKMER (Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden İngilizce Öğretmenliği alanında lisans, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimleri alanlarında yüksek lisans dereceleri sahibi olup, İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmakta ve akademik lingua franca İngilizcesinde edimsel stratejiler konusunda tez yazmaktadır. BAU İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin Türkiye dışında da eğitim almalarına imkan sağlayan BAU ESL programının yürütücülüğünü yapan Atasagun, bu program kapsamında ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve Gürcistan'da İngilizce programları tasarlamış ve yürütmüştür. BAU Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde, aralarında teknoloji tabanlı dil öğretimi projelerinin de olduğu pek çok projenin yöneticiliğini yapmıştır. British Council'ın 'Trainer Development Course' (Öğretmen Eğitmeninin Eğitimi) kursuna katılmıştır. Atasagun, yabancı dil öğretimi akreditasyonu alanında faaliyet gösteren DEDAK'ın kurucu kurul üyesidir.

Hacer3.jpg

Dr. Hacer Sivil

Dr. Hacer Şivil 2006 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (İTÜ YDY) olmak üzere 20 yılı aşkın zamanda farklı kademelerdeki devlet ve vakıf eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır. İTÜ YDY’de öğretim görevlisi, çift diploma programı koordinatörü, müdür yardımcısı ve dil akreditasyonu koordinatörü olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuş, odak grup çalışmalarını koordine ederek ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmüştür. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda İstatistik Birimi ve Akademik Yazı Merkezi’nin açılmasına katkı saplayan Şivil, İTÜ YDY’nin ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) ve CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyon süreçlerini koordine etmiş ve Lisans Hazırlık Programı ve Çift Diploma Hazırlık Programı’nın 2012-2017 ve 2017-2027 yılları arasında iki kez akredite olmasına katkı sağlamıştır.

 

Meslek hayatı boyunca ülke içi ve başta İngiltere, ABD ve Kanada olmak üzere yurt dışında dil eğitimi, eğitimci eğitimi, eğitim teknolojileri ve dil akreditasyonu gibi konularda diploma ve sertifika programına katılmış ve ilgili konularda sunumlar yapmıştır. Eğitimli ve deneyimli bir CEA denetçisi olan Şivil, Türkiye’de Dil Eğitimi ve Akreditasyon Derneği’nin  (DEDAK) oluşumuna  2012 yılından beri kurucu kurul üyesi olarak katkıda bulunmaktadır.

Ian Collins

Ian Collins, Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı'dır. Ian, 2009'dan beri Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Gerek öğretmen gerekse yönetici olarak önemli bir deneyime sahip olan Ian, Yaşar Üniversitesi'nde hem Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nın (BEP) hem de Akademik Amaçlı İngilizce Programı'nın geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Halen, Yaşar Üniversitesi'nde Akademik Amaçlı İngilizce ve Modern Diller dersleri için program koordinatörü olarak görev yapan Ian, aynı zamanda Hukuk Fakültesi'nde Hukuki İngilizce dersleri vermektedir. Eğitim yüksek lisans derecesini, eğitimde değişim yönetimi ve akreditasyon konuları üzerine tamamlayan Ian, gerek Türkiye'de gerekse uluslararası TESOL ve IATEFL konferanslarında dil programı yönetimi ve akreditasyon konuları üzerine çok sayıda sunum ve yayın gerçekleştirmiştir. Ian ayı zamanda 2010-11 akademik yılında İngilizce Dil Programı Akreditasyon (CEA) başvurusu için kurulan ilk komisyon için BEP akreditasyon koordinasyon kurulu başkanı olarak görev yapmış ve 2015-16 akademik yılında programın yeniden akreditasyonu için, bireysel çalışma koordinatörü olarak hizmet vermiştir. Ian, deneyimli ve eğitimli bir CEA saha değerlendiricisi ve CEA komisyon üyesidir.

Ian Collins_edited.jpg
Meltem ŞEREF_Foto_edited.jpg

Dr. Meltem Şeref

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Program Geliştirme Birimi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünden, yüksek lisans derecesini 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünden, doktora derecesini ise 2019 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünden almıştır. Araştırma alanları arasında öğrenciyi güçlendirme, program geliştirme, materyal tasarımı ve eleştirel pedagoji yer almaktadır.

bottom of page