İlk DEDAK Degerlendirici Egitimi Gerçeklestirildi


22 ve 23 Aralık 2018 tarihlerinde ilkini gerçekleştirdiğimiz CEA Akreditasyonu’nun Değerlendirici Eğitmeni Nicole Martello ve DEDAK’ın Yönetim Kurulu Başkanı Didem Mutçalıoğlu’nun birlikte verdikleri DEDAK Değerlendirici Eğitimine 25 Yüksek Öğretim Kurumdan 32 kişi katılmıştır. Bu eğitime katılanlar DEDAK’ın akreditasyon çalışmaları kapsamında değerlendirici olarak görev alacaklardır.
DEDAK Ölçütleri Odak Grup Toplantısı yapıldı


DEDAK ölçütlerinin içerigi ve anlaşılırlıgı ile ilgili geri bildirim almak ve buna göre ölçütleri son haline getirmek üzere farklı yüksek ögretim kurumlarından 19 katılımcıyla 16 Kasım 2018 tarihinde 1 günlük odak grup toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda hem Türkçe hem de İngilizce ölçütlerin üzerinden geçildi. Toplantı sırasında her bir DEDAK ölçütü anlaşılırlık ve içerik uygunluğu kapsamında degerlendirildi. Toplantıda alınan notlar ve kararlar dogrultusunda ölçütler şu anki son haline getirildi.
DEDAK 2 Pilot Program ile Akreditasyon Çalışmalarına başladı


DEDAK 1 Vakıf ve 1 Devlet üniversitesi ile pilot akreditasyon çalışmasına başlamak üzere Şubat 2019’da kurumlardan başvuruları kabul etmiştir. 3 Vakıf ve 11 Devlet üniversitesinin başvuruda bulunduğu süreçte seçim kriter olarak Eğitimi Dili İngilizce olan bölümlerde okuyan öğrenci sayısı ve oranı alınmıştır. Bu kritere yapılan sıralamada Devlet Üniversitesi başvuruları arasından Ankara Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu ve Vakıf üniversiteleri başvuruları arasından İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu sıralamada kategorilerinde ilk üniversitesi olmaları vesilesiyle DEDAK pilot programı olarak seçilmişlerdir. Pilot programlarla resmi akreditasyon başvuruları sonrası çalışmalara başlanmıştır. Her iki kuruma da ziyaretlerde bulunulmuş ve ilk akreditasyon eğitimleri verilmiştir. Pilot program sürecinde pilot programlarından süreç ve ölçütlerle ilgili olarak geri bildirim alınarak akreditasyon süreç ve uygulamalarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
DEDAK Genel Kurul Daveti


2 Kasım 2019 Cumartesi günü DEDAK Genel Kurulu yapılacaktır. Toplantımız tescil başvurusu öncesi gerekli bir adım niteliğinde çünkü Tüzük ve Yönergelerimizde son değişiklikleri burada onaylayıp yürürlüğe yeni haliyle sokuyor olmamız gerekecek tescil başvurusu öncesi. Ayrıca Genel Kurulumuzda hem gerekli kurul ve komisyonları oluşturacağız, hem de bundan sonraki yol haritamızı ve bu güne kadar yaptıklarımızı da paylaşıyor olacağız. İktisadi işletme olmak için süreci de buradaki kurul değişikliği sonrası yeni imza sirküleri ile başlatacağız.

Toplantımız İstanbul’da Özyeğin Üniversitesitesinde saat 10:30’da olacaktır.Bu toplantıdaki kararlarımızı geçerli olabilmesi için üyelerin 2/3 ünün katılımı gerekmektedir, bu yüzden de katılım konusunda hassasiyet göstermenizi önemle rica ederiz. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 30 Kasım 2019 tarihinde Özyeğin Üniversitesinde ayni gündem ile gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantı Adresi: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy – İSTANBUL