top of page

Derneğimizin 2. Olagan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2021 Pazartesi tarihinde saat 10.00’da İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde (Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan/İstanbul) asağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile, 9 Nisan 2021 Cuma tarihinde yine İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde (Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan/İstanbul) saat 10.00’da yapılacaktır.

1.            Açılış ve Yoklama

2.            Divan teşkili

3.            Yönetim Kurulu Raporunun Okunması: Son genel kuruldan beri yapılanlarla ilgili bilgilendirme

4.            Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi

5.            Varsa Tüzük ve Yönetmelik değişikliği önerilerinin görüşülmesi

6.            Bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi

7.            Dilek ve Temenniler

8.            Kapanış Konuşması

Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK) Olağan Genel Kurulu 1. Toplantı tarihi olan 29 Mart 2021’de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.
Bir sonraki toplantı salt çoğunluk aranmaksızın 9 Nisan 2021’de yapılacaktır. İkinci tarihte Yönetim ve Denetim kurulu asil üye sayısının iki katı katılım olması toplantı yapılabilmesi için yeterli olacaktır. Bu sayı DEDAK için 16dır. Üyelerimizin Genel Kurulun 2. Toplantı tarihi olan 9 Nisan 2021 Cuma günü yine İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde (Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan/İstanbul) saat 10.00’da yapılacaktır.

bottom of page