top of page

Danısma Kurulu

Mehmet Durman.jpg

Prof. Dr. Mehmet Durman

 

Prof. Dr. Mehmet Durman, 1982 yılında İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesinden mezun olmuş, 1989 yılında Birmingham- Aston Üniversitesi 'nde doktorasını tamamlamış ve 1989-1990 yılları arasında aynı üniversitede, araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. 1990 yılında Yardımcı Doçent olarak İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi 'ne öğretim üyesi olarak atanarak, 1992 yılında Doçent ünvanı almıştır. 1993-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Doçent öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra,1996 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'ne Profesör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Durman, 2002-2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi, 2015-2016 yılları arasında da Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütmüştür. Beykoz Üniversitesi Kurucu Rektörü olan Prof. Dr. Mehmet Durman halen bu üniversitede Rektörlük görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Mehmet Durman, Bologna Süreci ile ilgili olarak başta kalite güvencesi ve ulusal yeterlilikler çerçevesi konuları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası komisyon ve çalışma gruplarında yürütücü ve üye olarak görevlerde bulunmuş ve bu alanlarda çalışmalar yapmıştır.

Prof. Dr. Gölge Seferoğlu

 

Gölge Seferoğlu, San Bernardino’da bulunan California Devlet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Seferoğlu, Diğer Dillerin Konuşmacılarına İngilizce Öğretimi (TESOL) ve Uygulamalı Dilbilim alanlarında Columbia Üniversitesi Öğretmen Yüksekokulu’ndan (Teachers College) yüksek lisans, eğitim yüksek lisansı ve eğitim doktorası derecelerini almıştır.

Dr. Seferoğlu, 23 yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde görev yapmış, binlerce İngilizce öğretmenine hizmet öncesi ve hizmet içi düzeylerde eğitim vermiş ve 44 yüksek lisans tezi ve doktora tezi için de danışmanlık yapmıştır. Seferoğlu aynı zamanda çok sayıda destekli araştırma gerçekleştirmiş,  saygın akademik dergilerde yer almış ve çalışmaları bugüne kadar çok sayıda atıf almıştır. Dr. Seferoğlu bunlara ilaveten Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 4,5 sene Eğitim Fakültesi Dekanı olarak hizmet vermiştir. Araştırma ilgi alanları arasında İngilizce dil öğretiminde sosyal adalet, teknoloji destekli dli öğrenimi ve öğretimi, hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi ve eğitimde kalite konuları yer alır.

Gölge Seferoğlu.jpg
YSR-Engin-Ayvaz-1.jpg

Engin Ayvaz

 

Tennessee State Üniversitesi’nde Dil Eğitim Merkezi Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. 2005-2017 yılları arasında Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmış, bu süreçte İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın 2011’de Commission on English Language Program Accreditation (CEA) akreditasyonu alması sürecini yönetmiştir. 2013-14 yıllarında Fulbright Humphrey Bursu kapsamında Boston University ve M.I.T’de dil eğitimi ve kalite konularında akademik çalışmalarda bulunmuştur. 2014-2016 yılları arasında CEA Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, 2017 yılında CEA Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 2012 yılından itibaren CEA saha denetçisi ve takım lideri olarak sayısız uluslararası akreditasyon ziyareti gerçekleştirmiş, 10’un üzerinde CEA alt komisyonunda başkan ve üye olarak görev yapmıştır. 2012-2017 yılları arasında Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (DEDAK) kurucu kurul üyesi olarak görev yapmış, 2017 yılında ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 2019 yılında Amerikan Dil Eğitim Programları Birliği (EnglishUSA – The American Association of English Language Programs) Yönetim Kurulu’na standartlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak seçilmiş olup, halen bu kurulda yönetim kurulu üyesi, mesleki gelişim komisyonu başkanı ve EnglishUSA Dergisi editörü olarak görev yapmaktadır. 50. Yılında TESOL International Association tarafından gelecekte dil eğitimine ve ilgili kurumlara yön verecek 30 liderden birisi olarak gösterilmiştir. Uluslararası eğitim, dil öğretimi ve eğitimde kalite alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr Mary Reeves.JPG

Dr. Mary Reeves

 

Mary Reeves, PhD, ABD Eğitim Bakanlığı (USDE) tarafından yükseköğretimdeki İngilizce dil programları ve kurumları için akreditasyon ve kalite güvencesini denetlemek için tanınan, ABD ve uluslararası 340'dan fazla program ve kurumu akredite eden uzmanlaşmış akreditasyon komisyonu CEA (English Language Program Accreditation)’nin geçmiş dönem başkanlığını yapmıştır. Dr. Reeves, CEA’nin kurulduğu 1990’lı yıllardan itibaren ölçütlerin gözden geçirilmesi, emsal değerlendirme sistemi, hükümet onayı ve finansal büyüme gibi faaliyetlerine katılarak CEA’ye hizmet etmiştir. 2000-2003’de komisyon üyeliği 2004’de de komisyon başkanı olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında CEA’nin uluslararası İngilizce dil programlarını için geliştirdiği sisteme katkı sağlamıştır. Dr. Reeves, CEA başkanlık görevini sürdürürken, CEA’nin stratejik uluslararası erişiminin bir parçası olarak DEDAK girişimlerine destek vermiştir.

 

CEA başkanlık görevinden önce, Dr. Reeves üniversite ve özel okullar için dil ve kültürlerarası değişim programlarını yönetmiştir. Uluslararası eğitim arenasında geniş bir hizmet ve danışmanlık geçmişine sahip Dr. Reeves, şimdiki adı EnglishUSA olan American Association of Intensive English Programs (AAIEP) başkanı olarak ve yönetim kurulu başkan yardımcısı ve uluslararası eğitim ve değişimi destekleyen ve ABD’nin en çok üyesi bulunan Uluslararası Eğiticiler Derneği NAFSA’nın yönetim başkanı olarak görev yapmıştır.  2020'de CEA'dan emekli olmasından bu yana Dr. Reeves, akreditasyon, kalite güvencesi ve ilgili düzenleyici alanlarda aktif olmaya devam etmektedir. CEA'nın yönetim danışmanıdır ve Amerikan Konuşma-Dil-İşitme Derneği (ASHA) Akademik Akreditasyon Konseyi'nde kamu üyesi olarak görev yapmakta ve Konsey’e tarafsız karar alma ve etik yönetimi uygulamaları konusunda destek vermektedir. Dr. Reeves, konferanslara katılıp, sunumlar ve araştırmalar yapark ve konuyla ilgili yazılar yazarak İngilizce dil program ve uluslararası eğitim değişim alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

bottom of page