top of page

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Donald Staub3_edited.jpg

Donald Staub

Donald Staub, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Doktor Öğretim Üyesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Işık Üniversitesi (İstanbul) Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Kalite Güvence Birimi koordinatörlüğünü dört yıl yürütmüştür.
Dr. Staub'un Eastern Michigan Üniversitesi'nden (EMU) Eğitim Liderliği alanında doktorası ve Michigan Eyalet Üniversitesi'nden TESOL (Diğer Dilleri Konuşanlara İngilizce Öğretme) alanında yüksek lisans ve Edebiyat alanında lisans dereceleri vardır.
Dr. Staub, İngilizce Dili Programı Akreditasyon Komisyonu (CEA) için eğitimli ve deneyimli bir değerlendirme uzmanıdır ve aynı zamanda Türk dili programı akreditasyon kuruluşu olan DEDAK'ın liderlik ekibinde yer almaktadır. Kendisi ayrıca ABD'de NCA, SACS ve CAEP tarafından akredite edilmiş kurumlarla önemli akreditasyon deneyimine sahiptir.
Başlıca araştırma ilgi alanları, EFL (Yabancı dil olarak İngilizce) programlarında kalite güvencesi, öğrenci kalıcılığı,  İngilizce öğretim, mikro kimlik bilgileri ve dijital rozetler ve ESP (İkinci dil olarak İngilizce) ve EFL (Yabancı dil olarak İngilizce) programlarında kalite güvencesi üzerine kitap bölümleridir. Dr. Staub’un editörlü cildi Quality Assurance and Accreditation in Foreign Language Education (Yabancı Dil Eğitiminde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon) (Springer) 2019 yılında yayınlanmıştır.

Dr. Serkan Aras

 

Serkan Aras, Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda Lisans İngilizce Programı Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Lisans ile birleştirilmiş yüksek lisans eğitimini 2008 yılında Bilkent Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, doktorasını 2018’de Kadir Has Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Serkan Aras, aynı zamanda Cambridge DELTA diplomasına sahiptir. Özyeğin Üniversitesi’ne katılmadan önce İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Serkan Aras-Photo_edited.jpg
Ahmet Kayıntu_edited.jpg

Doç. Dr. Ahmet KAYINTU

 

1998 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. MEB’de İngilizce öğretmeni ve Müfettişlik görevlerinde bulundu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nden Yüksek lisans derecesi almıştır. Aynı bölümde başladığı doktora programından mezun olduktan sonra, Bingöl Üniversitesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2010 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurdu. 2012 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine getirildi. 2012 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kuruluşuna aktif olarak öncülük etti ve 2016 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne atandı. Müdürlük göreviyle birlikte, Bingöl Üniversitesi Dış İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları koordinatörlüğü görevini de sürdürmektedir. 2021 yılında,  Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doçent ünvanını aldı ve halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Doç. Dr. Ahmet KAYINTU, Bologna Süreci ile ilgili olarak başta kalite güvencesi ve ulusal yeterlilikler çerçevesi konuları olmak üzere birçok komisyon ve çalışma gruplarında yürütücü ve üye olarak görevlerde bulunmuş ve bu alanlarda çalışmalar yapmıştır.

bottom of page