Asil Üyeler

Taner Yapar (Baskan)

1976 yılında Almanya’da doğmuştur. Lisans derecesini 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında, Yüksek Lisans derecesini 2003 yılında ODTÜ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında, Doktora derecesini ise 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme alanında tamamlamıştır. Taner Yapar 1998-2005 yılları arasında Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda çalışmıştır. Başkent Üniversitesi’nde İngilizce ile özel amaçlı İngilizce dersleri vermiş ve ilgili materyal-test hazırlama sorumluluklarını yerini getirmiştir. 2005-2010 yılları arasında TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü’nde program ve test geliştirmeden sorumlu Akademik Koordinatör olarak çalışmıştır. 2010 yılından beridir de TOBB ETÜ’de Yabancı Diller Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Akademik İlgi alanları arasında dört temel dil becerileri ve dil sistemlerinde ölçme değerlendirme, değişik amaçlar için ölçme ve değerlendirme, performans değerlendirme, dil testlerinin güvenirliği ve geçerliği, madde tepki kuramı, örtük büyüme modellemesi ve eğitim istatistiği vardır.

Mehmet Atasagun

Mehmet Atasagun, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü ve BAU TÜRKMER (Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.  İngilizce Öğretmenliği alanında lisans, İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimleri alanlarında yüksek lisans dereceleri sahibi olup, İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmakta ve akademik lingua franca İngilizcesinde edimsel stratejiler konusunda tez yazmaktadır.  BAU İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin Türkiye dışında da eğitim almalarına imkan sağlayan BAU ESL programının yürütücülüğünü yapan Atasagun, bu program kapsamında ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve Gürcistan'da İngilizce programları tasarlamış ve yürütmüştür.  BAU Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde, aralarında öğretmen eğitimi, ders kitabı yazımı ve teknoloji tabanlı dil öğretimi projelerinin de olduğu pek çok projenin yöneticiliğini yapmıştır.  British Council'ın 'Trainer Development Course' (Öğretmen Eğitmeninin Eğitimi) kursuna katılmıştır.  Atasagun'un yöneticiliğini yaptığı İngilizce Hazırlık Programı, ABD merkezli CEA (Comission on English Language Program Accreditation) tarafından akredite edilmiş olup, kendisi de 2018 yılında CEA'in saha ziyaretçisi eğitimine katımıştır.

Mümin Şen

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Lisans (ODTÜ) ve Yüksek Lisans (Ankara Üniversitesi) İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamladı. Özel Eğitim alanında doktora adayı olarak, araştırma alanları arasında motivasyon, öğretim, engelli araştırmaları, BEP, öğrenim danışmanlığı, problem çözme becerileri, öğrenci özerkliği, kalite güvencesi ve akreditasyon yer almaktadır.

Please reload

Yedek Üyeler