Dil Eğitimi Akreditasyon Kurulu (DAK) Asil Üyeler

Dil Eğitimi Akreditasyon Kurulu (DAK), DEDAK‘ın bağımsız bir organı olup dil eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyon kararlarının alınması  ile sorumludur. DAK, bu sorumluluğunu yerine getirmek amacı ile dil eğitimi alanında uzman kişilerden oluşmuştur (DAK üyeleri için tıklayınız).  DAK, dil eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarını program değerlendirme takımları ile yürütür. Dil eğitim  programlarını  değerlendirecek  takımlar, program  değerlendiricisi  havuzundan bir  takım başkanı ve 5 üye ile oluşur. DAK'ın yapısı, çalışma esasları ve akreditasyon sürecine ilişkin ayrıntılar Çalışma Yönetmeliği ve Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi başlıklı DEDAK belgelerinde tanımlanmıştır.

DAK Asil Üyeler

Nergis Uyan.jpg

Nergis Uyan

Nergis Uyan, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisansını ise Bilkent Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında tamamlamıştır. Cambridge Üniversitesi tarafından verilen DTEFLA (Diploma in Teaching of English as a Foreign Language to Adults) adlı Yetişkinler için İngilizce Öğretimi ve Bilkent Üniversitesi tarafından verilen ADEM (Advanced Diploma in English Language Teaching Management) adlı Eğitim Yönetimi diplomalarına sahiptir.

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu'nda (İDMYO) Öğretim Görevlisi, Eğitim Birimi Yöneticisi, Öğretim Görevlisi Geliştirme Koordinatörü, CELTA (Certificate of English Language Teaching for Adults) sertifika programı eğitmeni ve İDMYO Direktörlük Üyeliği görevlerinde çalışmıştır. 2010 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Direktörü olarak görev yapmaktadır.

2016 yılında, kurumunun bünyesinde barındırdığı tüm programlar için (Hazırlık Programı, lisans öğrencilerine sunulan İngilizce Servis Dersleri, Modern Diller Programı) yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitim kalitesini belgelendirmek üzere, çok yönlü bir değerlendirme sonrası, EAQUALS (European Association for Quality Language Services) akreditasyonu alma surecinde ve akreditasyonun yenilenme surecinde çalışmıştır. Ayrıca 2018 yılı Nisan ayı itibariyle EAQUALS Yönetim Kurulu’na katılmıştır.

Mehmet Atasagun

 

Mehmet Atasagun, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü ve BAU TÜRKMER (Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden İngilizce Öğretmenliği alanında lisans, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimleri alanlarında yüksek lisans dereceleri sahibi olup, İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmakta ve akademik lingua franca İngilizcesinde edimsel stratejiler konusunda tez yazmaktadır. BAU İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin Türkiye dışında da eğitim almalarına imkan sağlayan BAU ESL programının yürütücülüğünü yapan Atasagun, bu program kapsamında ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve Gürcistan'da İngilizce programları tasarlamış ve yürütmüştür. BAU Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde, aralarında teknoloji tabanlı dil öğretimi projelerinin de olduğu pek çok projenin yöneticiliğini yapmıştır. British Council'ın 'Trainer Development Course' (Öğretmen Eğitmeninin Eğitimi) kursuna katılmıştır. Atasagun, yabancı dil öğretimi akreditasyonu alanında faaliyet gösteren DEDAK'ın kurucu kurul üyesidir.

mehmet atasagun.JPG
bahar gün2.jpg

Bahar Gün

Dr Bahar Gün İngiliz Dili ve Öğretimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır, ve Öğretmen Geliştirme birim başkanlığını yürütmektedir. Birimde görevi tüm hizmet-içi öğretmen eğitimi ve öğretmen mesleki gelişimi programlarını koordine etmektir. Akademik ilgi alanları öğretmen eğitimi, mesleki gelişim ve yansıtmacı öğretimdir. Bahar Gün aynı zamanda CELTA, ICELT ve OTA eğitmeni ve TESOL Turkey dernek başkanıdır.  

Tijen Aksit

Dr. Tijen Akşit, Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu ve yine bu yüksekokula bağlı Fakülte Akademik İngilizce Geliştirme Birimi Direktörü’dür. Ayrıca üniversitenin Kalite Komisyonu üyesidir.  Akşit, 30 yılı aşkın süredir lisans düzeyinde akademik amaçlı İngilizce dersleri ile yüksek lisans düzeyinde öğretmen eğitimi ve eğitim yönetimi dersleri vermektedir. Yükseköğretim Kalite Kurulu ile birlikte çalışarak, Türkiye’deki yüksek eğitim kurumlarının İngilizce hazırlık okulları için harici bir kalite güvence değerlendirme programı geliştirilmesi ve pilot uygulamasının gerçekleştirilmesinde kilit bir rol üstlenmiştir.  Characteristics of Effective Schools, and Co-editor of Bridging Teaching, Learning and Assessment in the English Language Classroom ve The Future of Teaching English for Academic Purposes’ın yazarıdır. Akşit, İngilizce dilinde öğretim, akademik amaçlı İngilizce öğretimi, İngiliz dili öğretmenliği ve yükseköğretimde İngilizce dili programlarında kalite güvencesi konularında araştırmalarını ve yayınlarını sürdürmektedir.

Tijen Akşit.jpg
özlem atalay.jpg

Özlem Atalay

Özlem Atalay Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisidir. 2013-2019 yılları arasında Yüksekokul müdürlüğü, 2010-2013 yıllarında Hazırlık okulu bölüm başkanlığı yapmıştır. Yükseköğretim Kalite Kurulu İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme programının geliştirilmesi ve pilot edilmesinde görev almıştır. Eğitimde İnsan Kaynakları Gelişimi konusunda Yüksek Lisans ve İngiliz Dili Öğretimi dalında doktora (tez aşaması) sahiptir. İlgi alanları İngilizce’nin eğitim dili olarak kullanımı (EMI), Yükseköğretimin uluslararasılaşması, akreditasyon ve kalite süreçleri, program değerlendirmesi ve ölçme değerlendirme.

Ian Collins

Ian Collins, Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı'dır. Ian, 2009'dan beri Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Gerek öğretmen gerekse yönetici olarak önemli bir deneyime sahip olan Ian, Yaşar Üniversitesi'nde hem Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nın (BEP) hem de Akademik Amaçlı İngilizce Programı'nın geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Halen, Yaşar Üniversitesi'nde Akademik Amaçlı İngilizce ve Modern Diller dersleri için program koordinatörü olarak görev yapan Ian, aynı zamanda Hukuk Fakültesi'nde Hukuki İngilizce dersleri vermektedir. Eğitim yüksek lisans derecesini, eğitimde değişim yönetimi ve akreditasyon konuları üzerine tamamlayan Ian, gerek Türkiye'de gerekse uluslararası TESOL ve IATEFL konferanslarında dil programı yönetimi ve akreditasyon konuları üzerine çok sayıda sunum ve yayın gerçekleştirmiştir. Ian ayı zamanda 2010-11 akademik yılında İngilizce Dil Programı Akreditasyon (CEA) başvurusu için kurulan ilk komisyon için BEP akreditasyon koordinasyon kurulu başkanı olarak görev yapmış ve 2015-16 akademik yılında programın yeniden akreditasyonu için, bireysel çalışma koordinatörü olarak hizmet vermiştir. Ian, deneyimli ve eğitimli bir CEA saha değerlendiricisi ve CEA komisyon üyesidir.

Ian Collins.jpg