top of page

DEDAK Ölçütleri Odak Grup Toplantısı yapıldı

DEDAK ölçütlerinin içerigi ve anlasılırlıgı ile ilgili geri bildirim almak ve buna göre ölçütleri son haline getirmek üzere farklı yüksek ögretim kurumlarından 19 katılımcıyla 16 Kasım 2018 tarihinde 1 günlük odak grup toplantısı yapılmıstır. Bu toplantıda hem Türkçe hem de İngilizce ölçütlerin üzerinden geçildi. Toplantı sırasında her bir DEDAK ölçütü anlasılırlık ve içerik uygunlugu kapsamında degerlendirildi. Toplantıda alınan notlar ve kararlar dogrultusunda ölçütler su anki son haline getirildi.

bottom of page