Değerli YDY yöneticileri ve DEDAK üyeleri,

 

DEDAK olarak daha da büyüyeceğimiz bir döneme girdik. Var olan 33 üye sayımızı yeni dönem üyelikleriyle arttırıyor olacağız ve daha büyük bir katılımla yolumuza devam etmeyi umuyoruz.

 

Sizlere daha önce de yazdığımız üzere Haziran ayından itibaren hem  DEDAK üyelikleri yenileyeceğiz hem de DEDAK’a yeni üye başvurularını kabul edeceğiz. Başvurular için son tarih 25 Haziran 2018’dir. Üyelik başvurunuzla ilgili geri dönüş ise son başvuru tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde sağlanacaktır. Bu maili üye olmak isteyebilecek diğer kişilerle de paylaşabilirseniz çok memnun oluruz.

Üyelik başvurusu yaparken üyelerin yapılacak genel kurullara katılmaları gerektiği, genel kurulların yapılabilmesi için üyelerin 2/3 çoğunluğu arandığını hatırlatmak isteriz. Üye olacak kişilerin bu genel kurullara katılması gerçekten büyük önem taşımaktadır ve üyelik başvurularında bunu da göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

 

Eski üyelerimizin tekrar form doldurmalarına gerek yoktur. ozgur.firat@bilgi.edu.tr adresine üye yenileme yapmak istediğinizi yazarsanız üyelik aidatı için vereceğimiz hesaba yıllık aidatınız yatması ile size üyeliğinizin devamı ile ilgili mail gelecektir.

 

Yeni üye kabul işlemleri için ise öncelikle ekteki formu doldurup hem excel (imzasız) hem de imzalı taranmış olarak jpeg ya da pdf formatında yine ozgur.firat@bilgi.edu.tr adresine yollamanızı rica edeceğiz. Üyelik başvuruları değerlendirildikten sonra sizlere üyelik başvurunuzun kabulüyle ilgili mail geldikten sonra formun ıslak imzalı halinin bize yollanması ve yıllık üyelik aidatı yatması ardından size üyeliğinizin aktivasyonu ile ilgili mail gelecektir.

 

Şu ana kadar yeni dönem üyelik formlarını elden teslim etmiş olanların tekrar mail ile başvuru yapmasına gerek yoktur. Sizlere de diğer başvurularla birlikte toplu olarak dönüş yapılacağız.

 

Üyelik şartlarıyla ilgili Tüzüğümüzdeki maddeleri bilginize aşağıda kopyalanmıştır.

 

Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul

MADDE 3 - (1) Fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerden

a) Üniversitelere ve yüksekokullara bağlı dil hazırlık sınıflarında ya da programlarında üst düzey yönetici pozisyonunda bulunanlar ya da bulunmuş olanlar,

b) Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu’nda bir dönem görev yapmış olanlar görev yapmış olduğu sürenin iki katı süre ile sınırlı olmak kaydıyla,

c) Dil eğitiminde  kalite ve akreditasyon alanında ulusal ya da uluslararası düzeyde çalışmaları bulunanlar,

yazılı olarak başvurarak Yönetim Kurulu kararı ile Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği üyesi olabilirler.

(2) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan tüzel ve gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(3) Yönetim Kurulu, başvuruda bulunan adayın niteliklerini ve DEDAK’ın faaliyetlerine sağlayacağı faydayı değerlendirerek başvuruyu karara bağlar.

(4) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerinde yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

            Üyelikten Çıkma

            MADDE 4 - (1) Her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak müracaat etmek kaydıyla dernekten çıkabilir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını ve sair mükellefiyetlerini sona erdirmez.

            Üyelikten Çıkarılma

            MADDE 5 - (1) İşbu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybedenler Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği üyeliğinden Yönetim Kurulu Kararı ile çıkarılırlar. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren diğer haller şunlardır:

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

ç) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

d) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidatı

         Geçici Madde 1 - (1) Üyelerin giriş ödentisi ve yıllık üye aidatı 300 TL’dir. Giriş aidatı ile diğer miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

 

Sizleri güncel durum ve çalışmalarla ilgili ayrıca bilgilendiriyor olacağız önümüzdeki günlerde.

 

Saygı ve sevgilerimizle,

DEDAK Yönetim ve Denetim Kurulu adına

Didem Mutçalıoğlu

 

Üyelik aidatı yıllık 300 TL dir.

Üyelerimizin yıllık aidatlarını aşağıda belirtilen IBAN adresine yollamaları ve yine aşağıda belirtilen mail adresine bilgi yollamaları rica olunur.

DEDAK’ın banka hesabı:

Ad Soyad / Ünvan: TANER YAPAR

IBAN: TR28 0006 2001 3320 0006 6874 30 

e-mail: taneryapar@etu.edu.tr