top of page

Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK), Türkiye’deki Yükseköğretim kurumları bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programlarının 2023 yılı Akreditasyon başvurularını 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında kabul edecektir.

 Başvuru yapacak programların başvuru formunu ıslak imzalı ve eksiksiz olarak en geç 30 Kasım 2022 tarihinde info@dedak.org adresine iletmesi gerekmektedir.

 Başvuru sonrasında Aralık ayı içerisinde başvurular değerlendirilecektir, ve en geç 6 Ocak 2023 tarihinde DEDAK akreditasyon sürecine başlayacak 6 asil ve 3 yedek program açıklanacaktır. Program seçimi, aşağıda listelenen kabul şartlarının karşılanması, zorunlu hazırlık okuyan öğrenci sayısı ve yüzdesi, hazır bulunuşluk gibi formda da bilgi istenen alanlar göz önünde bulundurularak hazırlanan bir puanlama sistemiyle oluşacak eleme ve sıralama ile yapılacaktır.

 Yedek programlar asil programlardan biri süreçten çekilirse yedek sıralamasına göre sürece dahil edilecektir, ya da böyle bir durum olmaması halinde, 2. başvuru sürecinde bu programlara öncelik verilecektir.

 Akreditasyon ücret bilgilerine web sayfasından https://www.dedak.org/akreditasyon-ucretleri bağlantısından ulaşabilirsiniz. Ayrıca DEDAK akreditasyon standartları, açıklamaları, kurum kılavuzu gibi başvuru kararınıza yön verebilecek belgelere de www.dedak.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 Başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 DEDAK Akreditasyon Başvuru Formu

 DEDAK akreditasyon sürecine başvuran Dil Programları için kabul şartları aşağıdaki gibidir, akreditasyona Kabul şartlarının akreditasyon başvurusu sırasında en az 1 senedir karşılanıyor ve uygulanıyor olması beklenmektedir:
-       Dil programının çıkış seviyesi en az B1+ CEFR düzeyinde olmalıdır. Bu şart, eğitim dili kısmen İngilizce olan fakültelere/bölümlere yönelik eğitim veren dil programları için de geçerlidir.
-       Programda öğrenciler dil seviyelerine göre ayrılarak eğitim görmeli; seviyeler arası geçişler, öğrenci kazanımlarını ölçme ve değerlendirmeye yönelik bir sistem dahilinde yapılmalıdır.
-       Programa ait idari ve akademik birimlerin/komisyonların yer aldığı bir organizasyon şeması olmalıdır.
-       Programda, Program/Materyal Geliştirme, ve Ölçme Değerlendirme alanlarında ilgili birimler/komisyonlar yapılandırılmış olmalıdır.
-       Programın faaliyet süresi en az üç (3) yıl olmalıdır.

DEDAK Akreditasyon Süreci Genel Bilgilendirme Toplantısı

DEDAK Başkanı Didem Mutçalıoğlu tarafından 22 Kasım 2022 saat 14:30’da çevrimiçi olarak akreditasyon süreci ile ilgili soruların cevaplanacağı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Katılım için Zoom toplantı linki: https://us02web.zoom.us/j/85093890690  

Meeting ID: 850 9389 0690

bottom of page