İlk DEDAK Değerlendirici Eğitimi Gerçekleşti

22 ve 23 Aralık 2018 tarihlerinde ilkini gerçeklestirdigimiz CEA Akreditasyonu’nun Degerlendirici Egitmeni Nicole Martello ve DEDAK’ın Yönetim Kurulu Baskanı Didem Mutçalıoglu’nun birlikte verdikleri DEDAK Degerlendirici Egitimine 25 Yüksek Ögretim Kurumdan 32 kisi katılmıstır. Bu egitime katılanlar DEDAK’ın akreditasyon çalısmaları kapsamında degerlendirici olarak görev alacaklardır.

 

İlk Değerlendirici eğitimi katılımcı listesi için tıklayınız.
 

DEDAK Ölçütleri Odak Grup Toplantısı Yapıldı

DEDAK ölçütlerinin içeriği ve anlasılırlığı ile ilgili geri bildirim almak ve buna göre ölçütleri son haline getirmek üzere farklı yüksek öğretim kurumlarından 19 katılımcıyla 16 Kasım 2018 tarihinde 1 günlük odak grup toplantısı yapılmıstır. Bu toplantıda hem Türkçe hem de İngilizce ölçütlerin üzerinden geçildi. Toplantı sırasında her bir DEDAK ölçütü anlasılırlık ve içerik uygunlugu kapsamında değerlendirildi. Toplantıda alınan notlar ve kararlar doğrultusunda ölçütler su anki son haline getirildi.

DEDAK 2 Pilot Program İle Akreditasyon Çalışmalarına  Başladı 

DEDAK 1 Vakıf ve 1 Devlet üniversitesi ile pilot akreditasyon çalışmasına başlamak üzere Şubat 2019’da kurumlardan başvuruları kabul etmiştir. 3 Vakıf ve 11 Devlet üniversitesinin başvuruda bulunduğu süreçte seçim kriter olarak Eğitim Dili İngilizce olan bölümlerde okuyan öğrenci sayısı ve oranı alınmıştır. Bu kritere yapılan sıralamada Devlet Üniversitesi başvuruları arasından Ankara Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu ve Vakıf üniversiteleri başvuruları arasından İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu sıralamada kategorilerinde ilk üniversitesi olmaları vesilesiyle DEDAK pilot programı olarak seçilmişlerdir. Pilot programlarla resmi akreditasyon başvuruları sonrası çalışmalara başlanmıştır. Her iki kuruma da ziyaretlerde bulunulmuş ve ilk akreditasyon eğitimleri verilmiştir. Pilot program sürecinde pilot programlarından süreç ve ölçütlerle ilgili olarak geri bildirim alınarak akreditasyon süreç ve uygulamalarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

DEDAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

DEDAK Olağanüstü Genel Kurulu 44 üyenin 36’sının katılımıyla 2 Kasım 2019 Tarihinde Gerçekleşmiştir. Genel Kurul Tutanağını ekte bulabilirsiniz.

Genel Kurul Tutanağı