top of page

DEDAK Akreditasyon Eğitimi 2023

DEDAK, 2023 Ocak ayı itibarıyla akreditasyon sürecine kabul alan üç yeni programın temsilcilerine yönelik 2. DEDAK Akreditasyon Eğitimi’ni 18 Ocak 2023 günü tam gün çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Eğitimde program temsilcilerine DEDAK akreditasyon kültürü ve süreçleri, DEDAK ölçütleri ve kapsamları, ve öz değerlendirme raporunun yazımı ile ilgili detaylı bilgiler verildi ve kurumlardan gelen sorular yanıtlandı.

2. DEDAK Akreditasyon Süreci Genel Bilgilendirme Toplantısı


Kurumlara akreditasyon başvuruları öncesi yapılan bilgilendirmeler kapsamında gerçekleştirilen DEDAK Akreditasyon Süreci Genel Bilgilendirme Toplantısı’nın ikincisi DEDAK Başkanı Didem Mutçalıoğlu tarafından 22 Kasım 2022 saat 14:30’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

2023 DEDAK Akreditasyon Başvuruları

Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK), Türkiye’deki Yükseköğretim kurumları bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programlarının 2023 yılı Akreditasyon başvurularını 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında kabul edecektir.

Başvuru yapacak programların başvuru formunu ıslak imzalı ve eksiksiz olarak en geç 30 Kasım 2022 tarihinde info@dedak.org adresine iletmesi gerekmektedir.

Başvuru sonrasında Aralık ayı içerisinde başvurular değerlendirilecektir, ve en geç 6 Ocak 2023 tarihinde DEDAK akreditasyon sürecine başlayacak 6 asil ve 3 yedek program açıklanacaktır. Program seçimi, aşağıda listelenen kabul şartlarının karşılanması, zorunlu hazırlık okuyan öğrenci sayısı ve yüzdesi, hazır bulunuşluk gibi formda da bilgi istenen alanlar göz önünde bulundurularak hazırlanan bir puanlama sistemiyle oluşacak eleme ve sıralama ile yapılacaktır.

Yedek programlar asil programlardan biri süreçten çekilirse yedek sıralamasına göre sürece dahil edilecektir, ya da böyle bir durum olmaması halinde, 2. başvuru sürecinde bu programlara öncelik verilecektir.

Akreditasyon ücret bilgilerine web sayfasından https://www.dedak.org/akreditasyon-ucretleri bağlantısından ulaşabilirsiniz. Ayrıca DEDAK akreditasyon standartları, açıklamaları, kurum kılavuzu gibi başvuru kararınıza yön verebilecek belgelere de www.dedak.org adresinden ulaşabilirsiniz.

DEDAK akreditasyon sürecine başvuran Dil Programları için kabul şartları aşağıdaki gibidir, akreditasyona kabul şartlarının akreditasyon başvurusu sırasında en az 1 senedir karşılanıyor ve uygulanıyor olması beklenmektedir:

 -       Dil programının çıkış seviyesi en az B1+ CEFR düzeyinde olmalıdır. Bu şart, eğitim dili kısmen İngilizce olan fakültelere/bölümlere yönelik eğitim veren dil programları için de geçerlidir.

 -       Programda öğrenciler dil seviyelerine göre ayrılarak eğitim görmeli; seviyeler arası geçişler, öğrenci kazanımlarını ölçme ve değerlendirmeye yönelik bir sistem dahilinde yapılmalıdır.

 -       Programa ait idari ve akademik birimlerin/komisyonların yer aldığı bir organizasyon şeması olmalıdır.

 -       Programda, Program/Materyal Geliştirme, ve Ölçme Değerlendirme alanlarında ilgili birimler/komisyonlar yapılandırılmış olmalıdır.

 -       Programın faaliyet süresi en az üç (3) yıl olmalıdır.

QAAFL 2022

10-11 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleşen 2nd International Conference on Quality Assurance and Accreditation in Foreign Language Education konferansında YÖKAK Başkanı Sayın Muhsin Kar’ın ve CEA, EQUALS gibi dil eğitimi alanındaki uluslararası akreditasyon kurullarının başkanlarının da sunumlarının gerçekleştiği konferansta DEDAK Başkanı Didem Mutçalıoğlu tarafından da DEDAK ile ilgili sunum yapılmıştır. Geniş katılımlı toplantıda katılımcılara DEDAK ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

DEDAK 2. Değerlendirici Eğitimi

DEDAK 2. Değerlendirici Eğitimi 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde bir tam bir yarım gün ve İngilizce olarak DEDAK bünyesinde görev alan deneyimli değerlendirici ve eğitmenler tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitime 23 Yüksek Öğretim Kurumundan 30 kişi katılmıştır. Bu eğitime katılanlar DEDAK’ın akreditasyon çalışmaları kapsamında değerlendirici olarak görev alabileceklerdir.

DEDAK Akreditasyon Eğitimi 2022

2022 Nisan ayı itibarıyla akreditasyon sürecine kabul alan beş programın temsilcilerine yönelik 1. DEDAK Akreditasyon Eğitimi 30 Mart 2022 günü tam gün çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Eğitimde program temsilcilerine DEDAK akreditasyon kültürü ve süreçleri, DEDAK ölçütleri ve kapsamları, ve öz değerlendirme raporunun yazımı ile ilgili detaylı bilgiler verildi ve kurumlardan gelen sorular yanıtlandı.

DEDAK Akreditasyonu Genel Bilgilendirme Toplantısı


DEDAK Akreditasyonu Genel Bilgilendirme Toplantısı 21 Aralık 2021 tarihinde yapıldı.

Akreditasyon süreci ile ilgili bilgi paylaşılan ve gelen soruların cevaplandırıldığı toplantıya 136 kişi katılım gösterdi.

Toplantıda paylaşılan sunumu aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

DEDAK Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı

2022 DEDAK Akreditasyon Başvuruları

Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK), Türkiye’deki Yükseköğretim kurumları bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programlarının Akreditasyon başvurularını 1-30 Ocak 2022 tarihleri arasında kabul edecektir.

 

Başvuru yapacak programların başvuru formunu ıslak imzalı ve eksiksiz olarak en geç 30 Ocak 2022 tarihinde info@dedak.org adresine iletmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sonrasında Şubat ayı içerisinde başvurular değerlendirilecektir, ve en geç 1 Mart 2022 tarihinde DEDAK akreditasyon sürecine başlayacak 6 asil ve 3 yedek program açıklanacaktır. Program seçimi, zorunlu hazırlık okuyan öğrenci sayısı ve yüzdesi, hazır bulunuşluk gibi formda da bilgi istenen alanlar göz önünde bulundurularak hazırlanan bir puanlama sistemiyle oluşacak sıralama ile yapılacaktır.

 

Yedek programlar asil programlardan biri süreçten çekilirse yedek sıralamasına göre sürece dahil edilecektir, ya da böyle bir durum olmaması halinde, 2. başvuru sürecinde bu programlara öncelik verilecektir.

 

Akreditasyon ücret bilgilerine web sayfasından https://www.dedak.org/akreditasyon ücretleri bağlantısından ulaşabilirsiniz. Ayrıca DEDAK akreditasyon standartları, açıklamaları, kurum kılavuzu gibi başvuru kararınıza yön verebilecek belgelere de www.dedak.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

DEDAK YÖKAK Ziyareti

DEDAK Yönetim kurulu üyeleri 24 Kasım 2021 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile biraraya gelerek DEDAK’ın gelecek planlarını paylaştı ve YÖKAK’ın görüşlerini aldı.

DEDAK 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

DEDAK 2. Olağan Genel Kurulu 9 Nisan 2021 tarihinde çoğunluk aranmayan 2. toplantısında gerçekleşti.  44 üyeden 16’sı katıldığından yönetim ve denetim kurulu asil üye sayısının iki katı kadar üyenin hazır olduğu toplantıda planlanan gündem maddeleriyle genel kurul yapıldı. Divan heyeti seçimi ardından faaliyet raporu sunuldu Yönetim ve denetim kurullarının aynı üyelerle devam etmesine oy birliği ile (16 katılımcının oyuyla) karar verildi.  YÖKAK Tescil başvurusu içeriği ve durumuyla ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanı Olağan Genel Kurul toplantısını sona erdirdi.

İlk DEDAK Değerlendirici Eğitimi Gerçekleşti

22 ve 23 Aralık 2018 tarihlerinde ilkini gerçeklestirdigimiz CEA Akreditasyonu’nun Degerlendirici Egitmeni Nicole Martello ve DEDAK’ın Yönetim Kurulu Baskanı Didem Mutçalıoglu’nun birlikte verdikleri DEDAK Degerlendirici Egitimine 25 Yüksek Ögretim Kurumdan 32 kisi katılmıstır. Bu egitime katılanlar DEDAK’ın akreditasyon çalısmaları kapsamında degerlendirici olarak görev alacaklardır.

 


 

DEDAK Ölçütleri Odak Grup Toplantısı Yapıldı

DEDAK ölçütlerinin içeriği ve anlasılırlığı ile ilgili geri bildirim almak ve buna göre ölçütleri son haline getirmek üzere farklı yüksek öğretim kurumlarından 19 katılımcıyla 16 Kasım 2018 tarihinde 1 günlük odak grup toplantısı yapılmıstır. Bu toplantıda hem Türkçe hem de İngilizce ölçütlerin üzerinden geçildi. Toplantı sırasında her bir DEDAK ölçütü anlasılırlık ve içerik uygunlugu kapsamında değerlendirildi. Toplantıda alınan notlar ve kararlar doğrultusunda ölçütler su anki son haline getirildi.

DEDAK 2 Pilot Program İle Akreditasyon Çalışmalarına  Başladı 

DEDAK 1 Vakıf ve 1 Devlet üniversitesi ile pilot akreditasyon çalışmasına başlamak üzere Şubat 2019’da kurumlardan başvuruları kabul etmiştir. 3 Vakıf ve 11 Devlet üniversitesinin başvuruda bulunduğu süreçte seçim kriter olarak Eğitim Dili İngilizce olan bölümlerde okuyan öğrenci sayısı ve oranı alınmıştır. Bu kritere yapılan sıralamada Devlet Üniversitesi başvuruları arasından Ankara Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu ve Vakıf üniversiteleri başvuruları arasından İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu sıralamada kategorilerinde ilk üniversitesi olmaları vesilesiyle DEDAK pilot programı olarak seçilmişlerdir. Pilot programlarla resmi akreditasyon başvuruları sonrası çalışmalara başlanmıştır. Her iki kuruma da ziyaretlerde bulunulmuş ve ilk akreditasyon eğitimleri verilmiştir. Pilot program sürecinde pilot programlarından süreç ve ölçütlerle ilgili olarak geri bildirim alınarak akreditasyon süreç ve uygulamalarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

DEDAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

DEDAK Olağanüstü Genel Kurulu 44 üyenin 36’sının katılımıyla 2 Kasım 2019 Tarihinde Gerçekleşmiştir. Genel Kurul Tutanağını ekte bulabilirsiniz.

Genel Kurul Tutanağı

bottom of page