top of page
AKREDİTASYON

Akreditasyon; genel anlamı ile program/kurumların kalite, etkinlik ve verimliliğini artırmak için kullanılan, belirlenmiş standartlara uygunluğun bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilerek onaylanmasını içeren, genellikle gönüllülük esasına ve ulusal/uluslararası kabul görmüş ilkelere dayanan bir süreçtir. Bu çerçevede, dil eğitimi alanında yürütülen akreditasyonun amacı da tüm paydaşların (yönetici, öğretim elemanı, öğrenci ve diğer) misyon-vizyona odaklanmasını, öz değerlendirme yaparak kurumun güçlü ve zayıf yönlerini görmesini ve böylece kurumun, dil eğitim kalitesinin, şeffaflığının, güvenirliğinin ve prestijinin artmasını sağlamaktır.  Program/kurumların akreditasyon süreçlerinden geçmeleri, kalite konusunda farkındalıklarının artmasına ve sürekli iyileşmelerine katkı sağlar.

bottom of page