top of page
Kısaca DEDAK

Dil Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK), başta yükseköğretimde faaliyet gösteren üniversitelerdeki dil programları olmak üzere tüm eğitim kademelerinde akreditasyon, değerlendirme, danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de dil eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan bağımsız bir kuruluştur.

 

Yükseköğretim kanun taslagında (Altıncı Bölüm: Yükseköğretim Kurumlarının Denetimi ve Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi) belirtildiği üzere “Kalite Güvence Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu”  oluşturulmuş, yükseköğretim kurumlarında ulusal/uluslararası kalite ve akreditasyon vurgusu yapılmış ve sunulan hizmetlerin kalitesinin program/kurumsal düzeyde güvence altına alınması amacıyla kalite güvence sistemlerinin oluşturulması gerekliliği belirtilmiştir. Buna paralel olarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYYÇ)  Avrupa Dil Portföyü baz alınarak Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Yeterliliklerinin minimum  hangi düzeylerde olması gerektiği de belirtilmiştir. DEDAK, bu ihtiyaca dayalı olarak, yükseköğretim kurumlarında sunulan dil eğitim programlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile doğmuştur.

DEDAK’ ın ilk çalışmaları, Ekim 2012 yılında Yabancı Diller Yüksekokulları (YDY) Müdürlerinden oluşan “Müdürler Konseyi” nde seçilen beş devlet ve vakıf üniversitesi YDY müdürlerinden oluşan kurucu kurul  ile başlamış, daha sonra üç üniversitenin daha katılımı ile dokuz kurucu kurul üyesinin çalışmaları sonucunda DEDAK, 2016 yılında dernekleşmiştir.

Dedak Tarihçesini görmek için tıklayınız.

 

bottom of page