DEDAK ÜYELİK

DEDAK belli dönemlerde üye sayısını da göz önünde bulundurarak üyelik çağrısı yapmaktadır. DEDAK özellikle de akreditasyon ve değerlendiricilik alanında tecrübesi olan ve DEDAK’ta aktif rol almak isteyen üyelere ihtiyaç duymaktadır. Yeni üye kabulü yapacağı zaman bunu web sitesinden duyuracaktır. Üyelik ile ilgili sorularınız için info@dedak.org adresine her zaman yazabilirsiniz.

Üyelik şartlarıyla ilgili tüzüğümüzdeki maddeleri bilginize aşağıda kopyalanmıştır.

 

Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul

 

MADDE 3 - (1) Fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerden

a) Üniversitelerde dil eğitimi veya eğitim bilimleri alanlarında öğretim elemanı olarak çalışıyor veya çalışmış olanlar,

b) 3.1.a maddesi dışında kaldığı halde dil eğitiminde ve/veya eğitimde kalite konularında deneyimli olanlar,

yazılı olarak başvurarak Yönetim Kurulu kararı ile Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği üyesi olabilirler.

(2) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan tüzel ve gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(3) Yönetim Kurulu, başvuruda bulunan adayın niteliklerini ve DEDAK’ın faaliyetlerine sağlayacağı faydayı değerlendirerek başvuruyu karara bağlar.

(4) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.