top of page

Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu halen yaklaşık 30 yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan, alanında deneyimli 43 üyesi ile faaliyete devam etmektedir. Yeni üye kabulü şu an yapılmamakta olup gelecekteki üye kabulleri DEDAK bünyesinde değerlendirici eğitimlerini tamamlamış ve en az bir kez DEDAK akreditasyon değerlendirme takımlarında görev yapmış kişilerden yapılacaktır. 

bottom of page