top of page

Amaç

DEDAK'ın amacı, dil eğitiminin kalitesini uluslararası standartlara ulaştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdakileri yerine getirir;

 • dil eğitimine yerel kalite standartları getirmek,

 • ölçme ve değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları yürütmek,

 • dil programlarının değişik alanlarında eğitimler/çalıştaylar organize etmek ve eğitim fırsatları yaratmak,

 • dil programlarının organizasyonu, yönetimi, eğitim ve öğretimi konusunda bilgilendirme, değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarını yürütmek,

 • belirlenen standartlar çerçevesinde dil eğitimi veren kurumların/okulların denetlenmesi ve sertifikalandırılmasını gerçekleştirmek,

 • eğitim programları hazırlamak, sahasında deneyimli hocaları ve eğitimleri/çalıştayları organize edip ülke genelinde denetçi sayısını artırmak,

 • standartlara nasıl ulaşılabileceğinin anlatıldığı eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Misyon

DEDAK’ın misyonu, dil eğitimi alanında faaliyet gösteren kurumlara rehberlik ederek dil eğitim kalitesini yükseltmektir.  DEDAK, bu misyonunu gerçekleştirirken;

 • hazırlamış olduğu kapsamlı ölçütlerini sürekli geliştirir ve günceller,

 • düzenli olarak öz değerlendirmesini yaparak dil eğitiminde kalitenin sürdürülebilirliğini sağlar, 

 • uluslararası dil akreditasyon kurumları ile iletişim içinde bulunarak ortak projeler/eğitimler düzenler;  gerektiğinde akran değerlendirmesi yapar,

 • kaliteli bir dil eğitimi için süreçlerin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için eğitim hizmeti verir.

 

 Değerler

 • açıklık ve şeffaflık

 • adil ve profesyonel hizmet

 • gizlilik ve güvenirlik

 • sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenim

 • sürdürülebilir kalite

 • öğrenci odaklılık

 • farklılıklara karşı saygı

 • eleştirel yansıtma

 • dürüstlük ve etik olma

 • kapsayıcılık

 • ortak bilgi ve anlayış

 • ulusal-uluslararası dayanışma

 • kişisel ve mesleki gelişim

 • göstergelere dayalı karar alma süreçleri

bottom of page