Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK), Türkiye’deki Yükseköğretim kurumları bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programlarının Akreditasyon başvurularını 1-30 Ocak 2022 tarihleri arasında kabul edecektir.

 

Başvuru yapacak programların başvuru formunu ıslak imzalı ve eksiksiz olarak en geç 30 Ocak 2022 tarihinde info@dedak.org adresine iletmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sonrasında Şubat ayı içerisinde başvurular değerlendirilecektir, ve en geç 1 Mart 2022 tarihinde DEDAK akreditasyon sürecine başlayacak 6 asil ve 3 yedek program açıklanacaktır. Program seçimi, zorunlu hazırlık okuyan öğrenci sayısı ve yüzdesi, hazır bulunuşluk gibi formda da bilgi istenen alanlar göz önünde bulundurularak hazırlanan bir puanlama sistemiyle oluşacak sıralama ile yapılacaktır.

 

Yedek programlar asil programlardan biri süreçten çekilirse yedek sıralamasına göre sürece dahil edilecektir, ya da böyle bir durum olmaması halinde, 2. başvuru sürecinde bu programlara öncelik verilecektir.

 

Akreditasyon ücret bilgilerine web sayfasından https://www.dedak.org/akreditasyon ücretleri bağlantısından ulaşabilirsiniz. Ayrıca DEDAK akreditasyon standartları, açıklamaları, kurum kılavuzu gibi başvuru kararınıza yön verebilecek belgelere de www.dedak.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

DEDAK Akreditasyon Başvuru Formu

DEDAK akreditasyon sürecine başvuran Dil Programları için kabul şartları aşağıdaki gibidir:

-       Dil programının çıkış seviyesi en az B1+ CEFR düzeyinde olmalıdır. Bu şart, eğitim dili kısmen İngilizce olan fakültelere/bölümlere yönelik eğitim veren dil programları için de geçerlidir.

-       Programda öğrenciler dil seviyelerine göre ayrılarak eğitim görmeli; seviyeler arası geçişler, öğrenci kazanımlarını ölçme ve değerlendirmeye yönelik bir sistem dahilinde yapılmalıdır.

-       Programa ait idari ve akademik birimlerin/komisyonların yer aldığı bir organizasyon şeması olmalıdır.

-       Programda, Program/Materyal Geliştirme, ve Ölçme Değerlendirme alanlarında ilgili birimler/komisyonlar yapılandırılmış olmalıdır.

-       Programın faaliyet süresi en az üç (3) yıl olmalıdır.