top of page
Dil Eğitimi Akreditasyon Kurulu (DAK)

 

Dil Eğitimi Akreditasyon Kurulu (DAK), DEDAK‘ın bağımsız bir organı olup dil eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyon kararlarının alınması  ile sorumludur. DAK, bu sorumluluğunu yerine getirmek amacı ile dil eğitimi alanında uzman kişilerden oluşmuştur (DAK üyeleri için tıklayınız).  DAK, dil eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarını program değerlendirme takımları ile yürütür. Dil eğitim  programlarını  değerlendirecek  takımlar, program  değerlendiricisi  havuzundan bir  takım başkanı ve 5 üye ile oluşur. DAK'ın yapısı, çalışma esasları ve akreditasyon sürecine ilişkin ayrıntılar Çalışma Yönetmeliği ve Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi başlıklı DEDAK belgelerinde tanımlanmıştır.

bottom of page