top of page

DEDAK İç Kalite Güvence Sistemi

DEDAK, her yılın Eylül-Ekim aylarını DEDAK Gözden Geçirme süreçlerine ayırır. Bu gözden geçirme dönemi için yıl boyunca aşağıdaki tabloda görülen veri ve göstergeleri toplar. Bu veri ve göstergeler iyileştirme komitesi tarafından bir rapora dönüştürülerek DEDAK Yönetim Kurulu ve DAK ile paylaşılır. Bu veri ve göstergeler iyileştirme komitesi üyeleri, eğitim komitesi başkanı, DAK üyeleri ve Yönetim Kurulunun bir tam günlük toplantısında görüşülür ve veriler ışığında bir aksiyon planı hazırlanır. Aksiyon planı yol boyunca planlanan zaman çizelgesine uygun olarak hayata geçirilir. Tüm bu uygulama süreci boyunca veri toplama süreci de aynı şekilde devam eder. Bir sonraki “Gözden Geçirme” toplantısında hem yapılan iyileştirmelerin etkinliği hem de yeni iyileştirme alanları veriler ve göstergeler ışığında değerlendirilir ve aksiyon planları güncellenir. Tüm bu sürecin takibi ve uygulamasının izlemesi iyileştirme komitesi tarafından yapılır. İyileştirme Komitesi her Eylül hem aksiyon planının uygulanması hem de toplanan verilerin analizini raporlar ve ilgili kurullara sunar.

Sema.JPG
Ic Degerlendirme.JPG
bottom of page