top of page

DEDAK KALİTE POLİTİKASI

Başta Türkiye ve KKTC olmak üzere yükseköğretim kurumlarında sunulan dil eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK), dil eğitimini sürekli iyileştirme ve geliştirme felsefesini ilke edinmiştir. Bu amaçla, sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak için DEDAK aşağıdaki değerlere bağlı kalacaktır.

 

Ölçütler Belirlemede ve Uygulama Liderlik Etme: DEDAK dil öğretim ve yönetiminde kabul gören ölçütleri belirleyerek ve bu ölçütleri dil öğretiminde, öğrenmede ve yönetimde mevcut en iyi uygulamayı yansıtmasını sağlayarak liderlik etme çabasındadır.

Öğrenci Merkezli Olma: DEDAK ülkedeki yabancı dil konusundaki ihtiyacın farkında olup, yükseköğrenimdeki öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun eğitim verilmesi yönünde danışmanlık yapar.

Farklılıklara Saygılı Olma: DEDAK dil programlarının ve kurumlarının misyon, hedef ve model çeşitliliğine saygı duymaktadır. Her bir programın ve kurumun kendi eğitim felsefesi uyarınca farklı yöntem ve yaklaşımı geliştirmesine saygı duyar.

Destek Olma: DEDAK akredite olma çabasındaki her kurumu ölçütleri karşılaması için destekler.

Sürekli İyileştirme, Gelişme ve Öğrenmeyi Teşvik Etme: DEDAK, dil öğretimine getirdiği ölçütler ve akreditasyon süreci ile, bir dil programının gelişimine katkısı olduğuna inanır. Söz konusu program veya kurumdaki yönetici, eğitmen ve personelin sürece dahil olması için onları teşvik eder. Ayrıca, DEDAK, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem de diğer benzer kurumların deneyimlerinden faydalanır. DEDAK, akreditasyon sürecinden geçen kurumlardaki çalışanların gelişimine, kendi potansiyellerinin farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde destekler ve teşvik eder.

 

Dürüstlük ve Etik Davranış Sergileme: DEDAK hizmet ettiği kurum ve şahıslara karşı dürüst olmayı taahhüt eder. Akreditasyon süresince iletişime açık, şeffaf, hesap verebilir, saygılı, tutarlı ve adil bir tutum sergiler. Denetçiler, komisyon üyeleri ve personel etik ilkelere bağlıdır. DEDAK Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak profesyonelce davranış sergilerler.

 

İşbirlikçi Olma: DEDAK bir programın teftiş ve karar verme süreçlerindeki iş birliğinin önemine inanır. Öz-değerlendirme ve teftiş aşamalarında alanda uzman kişilerle çalışmaya özen gösterir. DEDAK, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği ortakları arasında paylaşılmış hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan bir ilişki kurulması esastır.

bottom of page