top of page

AKREDİTASYON

Akreditasyon; genel anlamı ile program/kurumların kalite, etkinlik ve verimliliğini artırmak için kullanılan, belirlenmiş standartlara uygunluğun bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilerek onaylanmasını içeren, genellikle gönüllülük esasına ve ulusal/uluslararası kabul görmüş ilkelere dayanan bir süreçtir. Bu çerçevede, dil eğitimi alanında yürütülen akreditasyonun amacı da tüm paydaşların (yönetici, öğretim elemanı, öğrenci ve diğer) misyon-vizyona odaklanmasını, öz değerlendirme yaparak kurumun güçlü ve zayıf yönlerini görmesini ve böylece kurumun, dil eğitim kalitesinin, şeffaflığının, güvenirliğinin ve prestijinin artmasını sağlamaktır.  Program/kurumların akreditasyon süreçlerinden geçmeleri,  kalite konusunda farkındalıklarının artmasına ve sürekli iyileşmelerine katkı sağlar.

DAK

Dil Eğitim Programı Akreditasyon Kurulu (DAK), DEDAK‘ın bağımsız bir organı olup dil eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyon kararlarının alınması  ile sorumludur. DAK, bu sorumluluğunu yerine getirmek amacı ile dil eğitimi alanında uzman kişilerden oluşmuştur (DAK üyeleri için tıklayınız).  DAK, dil eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarını program değerlendirme takımları ile yürütür. Dil eğitim  programlarını  değerlendirecek  takımlar, program  değerlendiricisi  havuzundan bir  takım başkanı ve 5 üye ile oluşur. DAK'ın yapısı, çalışma esasları ve akreditasyon sürecine ilişkin ayrıntılar Çalışma Yönetmeliği ve Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi başlıklı DEDAK belgelerinde tanımlanmıştır.

 

KOMİTELER VE KURULLAR

Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu

Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç üyeden oluşur. Başkan yardımcısının en az bir yıllık bir dernek deneyiminin olması beklenir ve başkan yardımcısı gelecek dönemin yeni dönem başkanı olarak atanır. DAK üyeleri, Aday Belirleme Komitesi’ninönereceği adaylar arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri kesinlikle DAK üyesi olamaz ve DAK üyelerinin alanlarında yetkin ve uzman kişiler olmaları beklenir.

 

Aday Belirleme Komitesi

Aday Belirleme Komitesi, bir başkan ve üç üyeden oluşur. Aday Belirleme Komitesi üyeleri seçimle gelmez; komite üyelerini DAK başkanı, DAK başkan yardımcısı, DAK eski başkanıve yönetim kurulu üyesi oluşturur.

 

Program Değerlendirme Takımları

Program Değerlendirme Takımları, bir başkan, bir eşbaşkan (Opsiyonel) ve iki üyeden oluşur. Takım üyeleri, daha öncedenDAK’da görev yapmış ve deneyimli olmalıdırlar. Takım üyeleri, alan uzmanlığı, kurumsal dağılım ve çıkar çatışmasının olmaması gibi kriterle göz önüne alınarak DAK tarafından seçilir.

bottom of page