top of page

DEDAK yeni üye kabul işlemleri için üyelik başvuru formunu doldurup hem excel (imzasız) hem de imzalı taranmış olarak jpeg ya da pdf formatında info@dedak.org adresine yollamanızı rica edeceğiz. Üyelik başvuruları değerlendirildikten sonra sizlere üyelik başvurunuzun kabulüyle ilgili mail gelince formun ıslak imzalı halinin bize yollanması ve yıllık üyelik aidatı yatması ardından size üyeliğinizin aktivasyonu ile ilgili mail gelecektir.

 
Üyelik şartlarıyla ilgili Tüzüğümüzdeki maddeleri bilginize aşağıda kopyalanmıştır.

Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul

MADDE 3 - (1) Fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerden

a) Üniversitelerde dil eğitimi veya eğitim bilimleri alanlarında öğretim elemanı olarak çalışıyor veya çalışmış olanlar,

b) 3.1.a maddesi dışında kaldığı halde dil eğitiminde ve/veya eğitimde kalite konularında deneyimli olanlar,

yazılı olarak başvurarak Yönetim Kurulu kararı ile Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği üyesi olabilirler.

(2) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan tüzel ve gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(3) Yönetim Kurulu, başvuruda bulunan adayın niteliklerini ve DEDAK’ın faaliyetlerine sağlayacağı faydayı değerlendirerek başvuruyu karara bağlar.

(4) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

bottom of page