top of page

2024 DEDAK Akreditasyon Başvuruları Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK), Türkiye’deki Yükseköğretim kurumları bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programlarının 2024 yılı Akreditasyon başvurularını 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında kabul edecektir. Başvuru yapacak programların başvuru formunu ıslak imzalı ve eksiksiz olarak en geç 30 Kasım 2023 tarihinde info@dedak.org adresine iletmesi gerekmektedir. Başvuru sonrasında Aralık ayı içerisinde başvurular değerlendirilecektir, ve en geç 8 Ocak 2024 tarihinde DEDAK akreditasyon sürecine başlayacak 8 asil ve 3 yedek program açıklanacaktır. Program seçimi, aşağıda listelenen kabul şartlarının karşılanması, zorunlu hazırlık okuyan öğrenci sayısı ve yüzdesi, hazır bulunuşluk gibi formda da bilgi istenen alanlar göz önünde bulundurularak hazırlanan bir puanlama sistemiyle oluşacak eleme ve sıralama ile yapılacaktır. Yedek programlar asil programlardan biri süreçten çekilirse yedek sıralamasına göre sürece dahil edilecektir, ya da böyle bir durum olmaması halinde, bir sonraki başvuru sürecinde bu programlara öncelik verilecektir. İlgilenen programlara bilgilendirme yapmak ve sorularını cevaplamak amacıyla da 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 10:30’da zoom üzerinden bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya bu bağlantıdan katılabilirsiniz https://us02web.zoom.us/j/82028991155 Toplantı herkese açıktır. Akreditasyon ücret bilgilerine web sayfasından https://www.dedak.org/akreditasyon-ucretleri bağlantısından ulaşabilirsiniz. Ayrıca DEDAK akreditasyon standartları, açıklamaları, kurum kılavuzu gibi başvuru kararınıza yön verebilecek belgelere de www.dedak.org adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. DEDAK Akreditasyon Başvuru Formu DEDAK akreditasyon sürecine başvuran Dil Programları için kabul şartları aşağıdaki gibidir, akreditasyona kabul şartlarının akreditasyon başvurusu sırasında en az 1 senedir karşılanıyor ve uygulanıyor olması beklenmektedir: - Dil programının çıkış seviyesi en az B1+ CEFR düzeyinde olmalıdır. Bu şart, eğitim dili kısmen İngilizce olan fakültelere/bölümlere yönelik eğitim veren dil programları için de geçerlidir. - Programda öğrenciler dil seviyelerine göre ayrılarak eğitim görmeli; seviyeler arası geçişler, öğrenci kazanımlarını ölçme ve değerlendirmeye yönelik bir sistem dahilinde yapılmalıdır. - Programa ait idari ve akademik birimlerin/komisyonların yer aldığı bir organizasyon şeması olmalıdır. - Programda, Program/Materyal Geliştirme, ve Ölçme Değerlendirme alanlarında ilgili birimler/komisyonlar yapılandırılmış olmalıdır. - Programın faaliyet süresi en az üç (3) yıl olmalıdır.

Sevgili üyelerimiz, Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ilki 27 Ekim 2023 Cuma tarihinde saat 10.00’da İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde (Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan/İstanbul) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile, 25 Kasım 2023 Cumartesi tarihinde yine İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde (Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan/İstanbul) saat 10.00’da yapılacaktır. 1. Açılış ve Yoklama 2. Divan teşkili 3. Yönetim Kurulu Raporunun Okunması: Son genel kuruldan beri yapılanlarla ilgili bilgilendirme 4. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi 5. Varsa Tüzük ve Yönetmelik değişikliği önerilerinin görüşülmesi 6. Bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi 7. Dilek ve Temenniler 8. Kapanış Konuşması Katılım ile ilgili detayları sizinle başka bir e posta ile paylaşmıştık. O e postayı da okumanızı rica ediyoruz, önemli bilgiler içermektedir. Diğer detayları sizinle önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Saygılarımızla, DEDAK Yönetim Kurulu

DEDAK Akreditasyon Egitimi 2023 DEDAK, 2023 Ocak ayı itibarıyla akreditasyon sürecine kabul alan üç yeni programın temsilcilerine yönelik 2. DEDAK Akreditasyon Eğitimi’ni 18 Ocak 2023 günü tam gün çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Eğitimde program temsilcilerine DEDAK akreditasyon kültürü ve süreçleri, DEDAK ölçütleri ve kapsamları, ve öz değerlendirme raporunun yazımı ile ilgili detaylı bilgiler verildi ve kurumlardan gelen sorular yanıtlandı.

2. DEDAK Akreditasyon Süreci Genel Bilgilendirme Toplantısı Kurumlara akreditasyon başvuruları öncesi yapılan bilgilendirmeler kapsamında gerçekleştirilen DEDAK Akreditasyon Süreci Genel Bilgilendirme Toplantısı’nın ikincisi DEDAK Başkanı Didem Mutçalıoğlu tarafından 22 Kasım 2022 saat 14:30’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK), Türkiye’deki Yükseköğretim kurumları bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programlarının 2024 yılı Akreditasyon başvurularını 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında kabul edecektir. Başvuru yapacak programların başvuru formunu ıslak imzalı ve eksiksiz olarak en geç 30 Kasım 2023 tarihinde info@dedak.org adresine iletmesi gerekmektedir. Başvuru sonrasında Aralık ayı içerisinde başvurular değerlendirilecektir, ve en geç 5 Ocak 2024 tarihinde DEDAK akreditasyon sürecine kabul edilen programlar açıklanacaktır. Akreditasyon sürecine başlayabilmek için başvuran programın aşağıda listelenen akreditasyona kabul şartlarının karşılanması gerekmektedir. Çok fazla başvuru olması durumunda bir eleme yapma gerekliliği doğarsa zorunlu hazırlık okuyan öğrenci sayısı ve yüzdesi, hazır bulunuşluk gibi formda da bilgi istenen alanlar göz önünde bulundurularak hazırlanan bir puanlama sistemiyle oluşacak eleme ve sıralama ile yapılacaktır. Yedek programlar asil programlardan biri süreçten çekilirse yedek sıralamasına göre sürece dahil edilecektir, ya da böyle bir durum olmaması halinde, 2. başvuru sürecinde bu programlara öncelik verilecektir. Akreditasyon ücret bilgilerine web sayfasından https://www.dedak.org/akreditasyon-ucretleri bağlantısından ulaşabilirsiniz. 2024 başvuruları için ücretler Kasım ayı başında enflasyon oranında güncellenecektir. Ayrıca DEDAK akreditasyon standartları, açıklamaları, kurum kılavuzu gibi başvuru kararınıza yön verebilecek belgelere de www.dedak.org adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. DEDAK Akreditasyon Başvuru Formu DEDAK akreditasyon sürecine başvuran Dil Programları için kabul şartları aşağıdaki gibidir, akreditasyona kabul şartlarının akreditasyon başvurusu sırasında en az 1 senedir karşılanıyor ve uygulanıyor olması beklenmektedir: - Dil programının çıkış seviyesi en az B1+ CEFR düzeyinde olmalıdır. Bu şart, eğitim dili kısmen İngilizce olan fakültelere/bölümlere yönelik eğitim veren dil programları için de geçerlidir. - Programda öğrenciler dil seviyelerine göre ayrılarak eğitim görmeli; seviyeler arası geçişler, öğrenci kazanımlarını ölçme ve değerlendirmeye yönelik bir sistem dahilinde yapılmalıdır. - Programa ait idari ve akademik birimlerin/komisyonların yer aldığı bir organizasyon şeması olmalıdır. - Programda, Program/Materyal Geliştirme, ve Ölçme Değerlendirme alanlarında ilgili birimler/komisyonlar yapılandırılmış olmalıdır. - Programın faaliyet süresi en az üç (3) yıl olmalıdır.

QAAFL 2022 10-11 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleşen 2nd International Conference on Quality Assurance and Accreditation in Foreign Language Education konferansında YÖKAK Başkanı Sayın Muhsin Kar’ın ve CEA, EQUALS gibi dil eğitimi alanındaki uluslararası akreditasyon kurullarının başkanlarının da sunumlarının gerçekleştiği konferansta DEDAK Başkanı Didem Mutçalıoğlu tarafından da DEDAK ile ilgili sunum yapılmıştır. Geniş katılımlı toplantıda katılımcılara DEDAK ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

DEDAK 2. Değerlendirici Eğitimi DEDAK 2. Değerlendirici Eğitimi 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde bir tam bir yarım gün ve İngilizce olarak DEDAK bünyesinde görev alan deneyimli değerlendirici ve eğitmenler tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitime 23 Yüksek Öğretim Kurumundan 30 kişi katılmıştır. Bu eğitime katılanlar DEDAK’ın akreditasyon çalışmaları kapsamında değerlendirici olarak görev alabileceklerdir.

bottom of page