top of page

Sürekli İyileştirme Komitesi

evrim3.jpg

Doç. Dr. Evrim Üstünlüoglu

Doç Dr. Evrim Üstünlüoğlu İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekolu’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yönetici, öğretim üyesi ve araştırmacı olarak alanda çalışmalarını 30 yılı aşkın bir süredir sürdürmektedir. Yönetici olarak öğretim programlarının geliştirilmesi, uygulanmasına katkı sağlamış, okul içindeki her türlü etkinliği koordine etmiş, Hazırlık, Lisans, ve 2. Yabancı Diller programlarının verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamış, YDYO yu üniversite düzeyinde ve farklı platformlarda temsil etmiştir. Araştırmacı olarak dil öğretimi ve eğitim bilimleri alanlarında araştırmalar yapmış, ulusal/uluslarası konferanslarda sunum yapmış ve yine ulusal/uluslarası dergilerde yayınları bulunmaktadır.  Öğretim üyesi olarak hem dil öğretimi hem de eğitim bilimi alanında YL ve Lisans düzeyinde dersler vermektedir.  Akreditasyon alanında da çalışmalar yapmakta olup, CEA denetçi havuzunda yer alarak saha ziyaretlerinde bulunmaktadır.  Evrim Üstünlüoğlu,  DEDAK, TESOL TURKEY ve TESOL TURKEY LAMSIG kurucu üyesi ve  IATEFL LAMSIG kurul üyesi olarak dil öğretimi alanına aktif katkıda bulunmaya devam etmektedir.  

Engin Ayvaz

 

Tennessee State Üniversitesi’nde Dil Eğitim Merkezi Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. 2005-2017 yılları arasında Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmış, bu süreçte İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın 2011’de Commission on English Language Program Accreditation (CEA) akreditasyonu alması sürecini yönetmiştir. 2013-14 yıllarında Fulbright Humphrey Bursu kapsamında Boston University ve M.I.T’de dil eğitimi ve kalite konularında akademik çalışmalarda bulunmuştur. 2014-2016 yılları arasında CEA Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, 2017 yılında CEA Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 2012 yılından itibaren CEA saha denetçisi ve takım lideri olarak sayısız uluslararası akreditasyon ziyareti gerçekleştirmiş, 10’un üzerinde CEA alt komisyonunda başkan ve üye olarak görev yapmıştır. 2012-2017 yılları arasında Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (DEDAK) kurucu kurul üyesi olarak görev yapmış, 2017 yılında ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 2019 yılında Amerikan Dil Eğitim Programları Birliği (EnglishUSA – The American Association of English Language Programs) Yönetim Kurulu’na standartlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak seçilmiş olup, halen bu kurulda yönetim kurulu üyesi, mesleki gelişim komisyonu başkanı ve EnglishUSA Dergisi editörü olarak görev yapmaktadır. 50. Yılında TESOL International Association tarafından gelecekte dil eğitimine ve ilgili kurumlara yön verecek 30 liderden birisi olarak gösterilmiştir. Uluslararası eğitim, dil öğretimi ve eğitimde kalite alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

YSR-Engin-Ayvaz-1_edited.jpg
mehmet atasagun.JPG

Mehmet Atasagun

 

Mehmet Atasagun, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü ve BAU TÜRKMER (Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden İngilizce Öğretmenliği alanında lisans, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimleri alanlarında yüksek lisans dereceleri sahibi olup, İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmakta ve akademik lingua franca İngilizcesinde edimsel stratejiler konusunda tez yazmaktadır. BAU İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin Türkiye dışında da eğitim almalarına imkan sağlayan BAU ESL programının yürütücülüğünü yapan Atasagun, bu program kapsamında ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve Gürcistan'da İngilizce programları tasarlamış ve yürütmüştür. BAU Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde, aralarında teknoloji tabanlı dil öğretimi projelerinin de olduğu pek çok projenin yöneticiliğini yapmıştır. British Council'ın 'Trainer Development Course' (Öğretmen Eğitmeninin Eğitimi) kursuna katılmıştır. Atasagun, yabancı dil öğretimi akreditasyonu alanında faaliyet gösteren DEDAK'ın kurucu kurul üyesidir.

Bahar Gün

Dr Bahar Gün İngiliz Dili ve Öğretimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır, ve Öğretmen Geliştirme birim başkanlığını yürütmektedir. Birimde görevi tüm hizmet-içi öğretmen eğitimi ve öğretmen mesleki gelişimi programlarını koordine etmektir. Akademik ilgi alanları öğretmen eğitimi, mesleki gelişim ve yansıtmacı öğretimdir. Bahar Gün aynı zamanda CELTA, ICELT ve OTA eğitmeni ve TESOL Turkey dernek başkanıdır.  

bahar gün2.jpg
Aslı Derin Photo_edited.jpg

Aslı Derin Anaç

 

Aslı Derin Anaç şu anda Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Akademik Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Yabancı Dil Eğitimi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Akademik İngilizce ve İngilizce Hazırlık programlarında yirmi üç yıllık öğretmenlik ve bu programlardaki birimlerde yöneticilik deneyimine sahiptir. Bilgi Üniversitesi Hazırlık Programı CEA Akreditasyon Komitesi üyesidir ve ana ilgi alanı İngilizce programlarının program değerlendirme süreçlerini yürütmek ve raporlamaktır.

bottom of page