Asil Üyeler

Didem Mutçalıoglu (Baskan)

Didem Mutçalıoğlu lisans eğitimini ODTÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise yine aynı alanda Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Son 16 yılı İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Dil Programları’nda olmak üzere, 20 yıla yakın bir süredir İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Dil programlarında 2009 yılından bu yana İngilizce Dil Programları Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Bu görevi sırasında 5 yıllık akreditasyon kararıyla sonuçlanan CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyon sürecini yürütmüştür. Bu görevlerinin yanı sıra, 2015 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin WSCUC (WASC Senior College and University Commission) kurumsal akreditasyon , program öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesi ve eğiticinin eğitimi süreçlerinden sorumludur. Kurumsal akreditasyon çalışmalarının paralelinde “WSCUC Assessment Leadership Academy” i kapsamında Program Öğrenim Kazanımlarının Değerlendirilmesi süreçleriyle ilgili eğitimini 2017 yılında tamamlayıp akademiden mezun olmuştur. Aynı yıl CEA akreditasyonu uzman değerlendirici eğitimine katılmıştır. Hali hazırda Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (DEDAK)’ın yönetim kurulu başkanıdır ve Liverpool Üniversitesinde eğitim doktorasını  devam etmektedir.

Taner Yapar

1976 yılında Almanya’da doğmuştur. Lisans derecesini 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında, Yüksek Lisans derecesini 2003 yılında ODTÜ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında, Doktora derecesini ise 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme alanında tamamlamıştır. Taner Yapar 1998-2005 yılları arasında Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda çalışmıştır. Başkent Üniversitesi’nde İngilizce ile özel amaçlı İngilizce dersleri vermiş ve ilgili materyal-test hazırlama sorumluluklarını yerini getirmiştir. 2005-2010 yılları arasında TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü’nde program ve test geliştirmeden sorumlu Akademik Koordinatör olarak çalışmıştır. 2010 yılından beridir de TOBB ETÜ’de Yabancı Diller Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Akademik İlgi alanları arasında dört temel dil becerileri ve dil sistemlerinde ölçme değerlendirme, değişik amaçlar için ölçme ve değerlendirme, performans değerlendirme, dil testlerinin güvenirliği ve geçerliği, madde tepki kuramı, örtük büyüme modellemesi ve eğitim istatistiği vardır.

Evrim Üstünlüoglu

İzmir Ekonomi Üniversitsi Yabancı Diller Yüksekolu Müdürü olarak çalışmaktadır. Yüksek Lisansını "İngilizce Öğretimi" üzerine Bilkent Üniversitesinde,  Doktorasını "Eğitim Bilimleri, Program Geliştirme" üzerine Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İngilizce öğretmenlerinin performans değerlendirmesi, İngilizce öğretim planlarının geliştirilmesi, öğretmen eğitimi konularında ulusal - uluslararası dergilerde yayınları, ulusal/uluslararası konferanslarda sunumları bulunmaktadır. Amerika, İngiltere ve Slovakya'da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş; "öğrenme-öğretme" üzerine bilimsel projeler üretmiştir (TÜBİTAK - BAP).  Akreditasyon çalışmalarına yedi yıl önce kurumunun uluslararası bir ajansdan (EAQUALS)  akredite olması ile başlamış; ulusal akreditasyon derneğinin (DEDAK) kurulmasında aktif yer alarak bu konudaki çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirmektedir.

Hacer Sivil

Hacer Şivil lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini (MBA) Işık Üniversitesi’nde 100% bursu tamamlamıştır. 2006 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda  (İTU YDY) olmak üzere 20 yıldır farklı kademelerdeki devlet ve vakıf eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır. İTÜ YDY’de okutman, çift diploma programı koordinatörü, müdür yardımcısı ve dil akreditasyonu koordinatörü olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuş, odak grup çalışmalarını koordine ederek ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmüştür. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda İstatistik Birimi ve Akademik Yazı Merkezi’nin açılmasına katkı saplayan Şivil,  İTÜ YDY’nin ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) ve CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyon süreçlerini koordine etmiş ve kurumun 2012-2017 yılları arasında akredite olmasına katkı sağlamıştır ve halen CEA reaccreditation sürecini yürütmektedir.  Çalışma hayatı boyunca ülke içi ve İngiltere, ABD ve Kanada’da dil eğitimi, eğitimci eğitimi, eğitim teknolojileri ve dil akreditasyonu olmak üzere diploma ve sertifika programına katılmış ve ilgili konularda sunumlar yapmıştır. 2012 yılında CEA akreditasyon değerlendirici eğitimine katılan Şivil, Türkiye’de Dil Eğitimi ve Akreditasyon Derneği’nin  (DEDAK) oluşumuna katkı sağlamakta ve  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Doktora Anabilim Dalı’nda  eğitimine devam etmektedir. 

Mümin Sen

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Lisans (ODTÜ) ve Yüksek Lisans (Ankara Üniversitesi) İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamladı. Özel Eğitim alanında doktora adayı olarak, araştırma alanları arasında motivasyon, öğretim, engelli araştırmaları, BEP, öğrenim danışmanlığı, problem çözme becerileri, öğrenci özerkliği, kalite güvencesi ve akreditasyon yer almaktadır.

Please reload

Yedek Üyeler

Serhat Uzun

Nesrin Kutlay

Şule Kılcı

Gülşen Can

Özgür Şahan