Asil Üyeler

Didem Mutçalıoğlu (Başkan)

Didem Mutçalıoğlu lisans eğitimini ODTÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise yine aynı alanda Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Son 16 yılı İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Dil Programları’nda olmak üzere, 20 yıla yakın bir süredir İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Dil programlarında 2009 yılından bu yana İngilizce Dil Programları Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Bu görevi sırasında 5 yıllık akreditasyon kararıyla sonuçlanan CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyon sürecini yürütmüştür. Bu görevlerinin yanı sıra, 2015 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin WSCUC (WASC Senior College and University Commission) kurumsal akreditasyon , program öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesi ve eğiticinin eğitimi süreçlerinden sorumludur. Kurumsal akreditasyon çalışmalarının paralelinde “WSCUC Assessment Leadership Academy” i kapsamında Program Öğrenim Kazanımlarının Değerlendirilmesi süreçleriyle ilgili eğitimini 2017 yılında tamamlayıp akademiden mezun olmuştur. Aynı yıl CEA akreditasyonu uzman değerlendirici eğitimine katılmıştır. Hali hazırda Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (DEDAK)’ın yönetim kurulu başkanıdır ve Liverpool Üniversitesinde eğitim doktorasını  devam etmektedir.

Evrim Üstünlüoğlu

İzmir Ekonomi Üniversitsi Yabancı Diller Yüksekolu Müdürü olarak çalışmaktadır. Yüksek Lisansını "İngilizce Öğretimi" üzerine Bilkent Üniversitesinde,  Doktorasını "Eğitim Bilimleri, Program Geliştirme" üzerine Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İngilizce öğretmenlerinin performans değerlendirmesi, İngilizce öğretim planlarının geliştirilmesi, öğretmen eğitimi konularında ulusal - uluslararası dergilerde yayınları, ulusal/uluslararası konferanslarda sunumları bulunmaktadır. Amerika, İngiltere ve Slovakya'da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş; "öğrenme-öğretme" üzerine bilimsel projeler üretmiştir (TÜBİTAK - BAP).  Akreditasyon çalışmalarına yedi yıl önce kurumunun uluslararası bir ajansdan (EAQUALS)  akredite olması ile başlamış; ulusal akreditasyon derneğinin (DEDAK) kurulmasında aktif yer alarak bu konudaki çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirmektedir.

Hacer Şivil

Hacer Şivil lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini (MBA) Işık Üniversitesi’nde 100% bursu tamamlamıştır. 2006 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda  (İTU YDY) olmak üzere 20 yıldır farklı kademelerdeki devlet ve vakıf eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır. İTÜ YDY’de okutman, çift diploma programı koordinatörü, müdür yardımcısı ve dil akreditasyonu koordinatörü olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuş, odak grup çalışmalarını koordine ederek ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmüştür. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda İstatistik Birimi ve Akademik Yazı Merkezi’nin açılmasına katkı saplayan Şivil,  İTÜ YDY’nin ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) ve CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyon süreçlerini koordine etmiş ve kurumun 2012-2017 yılları arasında akredite olmasına katkı sağlamıştır ve halen CEA reaccreditation sürecini yürütmektedir.  Çalışma hayatı boyunca ülke içi ve İngiltere, ABD ve Kanada’da dil eğitimi, eğitimci eğitimi, eğitim teknolojileri ve dil akreditasyonu olmak üzere diploma ve sertifika programına katılmış ve ilgili konularda sunumlar yapmıştır. 2012 yılında CEA akreditasyon değerlendirici eğitimine katılan Şivil, Türkiye’de Dil Eğitimi ve Akreditasyon Derneği’nin  (DEDAK) oluşumuna katkı sağlamakta ve  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Doktora Anabilim Dalı’nda  eğitimine devam etmektedir. 

Nergis Uyan

Nergis Uyan, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisansını ise Bilkent Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında tamamlamıştır. Cambridge Üniversitesi tarafından verilen DTEFLA (Diploma in Teaching of English as a Foreign Language to Adults) adlı Yetişkinler için İngilizce Öğretimi ve Bilkent Üniversitesi tarafından verilen ADEM (Advanced Diploma in English Language Teaching Management) adlı Eğitim Yönetimi diplomalarına sahiptir.

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu'nda (İDMYO) Öğretim Görevlisi, Eğitim Birimi Yöneticisi, Öğretim Görevlisi Geliştirme Koordinatörü, CELTA (Certificate of English Language Teaching for Adults) sertifika programı eğitmeni ve İDMYO Direktörlük Üyeliği görevlerinde çalışmıştır. 2010 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Direktörü olarak görev yapmaktadır.

2016 yılında, kurumunun bünyesinde barındırdığı tüm programlar için (Hazırlık Programı, lisans öğrencilerine sunulan İngilizce Servis Dersleri, Modern Diller Programı) yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitim kalitesini belgelendirmek üzere, çok yönlü bir değerlendirme sonrası, EAQUALS (European Association for Quality Language Services) akreditasyonu almasını sağlamıştır.  Kurumunun tüm üyeleriyle programların uluslararası akreditasyonu ve eğitim kalitesini artırmak üzere aksiyon planlamaları yapmakta ve çok fonksiyonlu çalışmalar yürütmektedir.

Bahar Gün

Bahar Gün İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretmen Geliştirme Birimi Başkanı ve aynı zamanda Rektör Asistanı olarak çalışmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını “İngiliz Dili-Eğitimi” alanında tamamlamıştır. Dil öğretmenlerinin mesleki gelişimi, hizmet-içi eğitim programlarının yapılandırılması, yansıtmacı öğretim gibi konularda ulusal - uluslararası dergilerde yayınları, ulusal- uluslararası konferanslarda pek çok sunumları bulunmaktadır. 2003 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalışmaya başlamadan önce Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda müdür yardımcısı olarak çalışmış, bu tarihten sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde müdür yardımcılığı, bölüm başkanlığı gibi idari görevleri uzun yıllar sürdürmüştür. Yedi yıl önce kendi kurumumdaki Akreditasyon çalışmalarının koordinatörlüğünü yürütmüş, ayrıca müdür yardımcılığı döneminde okulun performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulması aşamalarında aktif görev almıştır. Aynı zamanda CELTA, ICELT ve OTA eğitmeni olarak da çalışmaktadır. Ayrıca, 2017 yılında kurulan TESOL in Turkey Derneğinin başkanıdır. DEDAK Yönetim Kurulu’na 2018 yılında katılmıştır.

Please reload

Yedek Üyeler

Donald Staub

Çiğdem Tirkes