top of page

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

didem2.jpg

Didem Mutçalıoglu (Baskan)

Didem Mutçalıoğlu lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise yine aynı alanda Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesinde 2009 yılından bu yana İngilizce Dil Programları Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Bu görevi sırasında 5 yıllık akreditasyon kararıyla sonuçlanan CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyon sürecini yürütmüştür. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görevleri sırasında kurumunun EAQUALS akreditasyon (2004) ve EAQUALS akreditasyon yenileme (2007) kararlarıyla sonuçlanmış EAQUALS Akreditasyon Komitesi’nde Akademik İngilizce Programı’nın koordinatörü olarak yer almıştır. Bu görevlerinin yanı sıra, 2015 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin WSCUC (WASC Senior College and University Commission) kurumsal akreditasyon sürecini yürütmektedir; İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordiantörlüğü altında Eğitim-Öğretim Kalite Süreçleri Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Kurumsal akreditasyon çalışmalarının paralelinde “WSCUC Assessment Leadership Academy”ye kabul edilmiş; “Öğrenim Kazanımlarının Ders, Program, Kurum ve Eğitime Katkıda Bulunan İdari Birimlerde Değerlendirilmesi” süreçleriyle ilgili 1 senelik eğitimini 2017 yılında tamamlayıp akademiden mezun olmuştur. 2018’de CEA Akreditasyonu Değerlendirici Eğitimi, 2019’da ise CEA Akreditasyonu uzman (advanced) değerlendirici eğitimi almıştır. Hali hazırda İngilitere Liverpool Üniversitesi’ndeki eğitim doktorasını yükseköğretim alanında sürdürmektedir.

Taner Yapar

 

Taner Yapar 1976 yılında Almanya’da doğmuştur. Lisans derecesini 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında, Yüksek Lisans derecesini 2003 yılında ODTÜ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında, Doktora derecesini ise 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme alanında tamamlamıştır.  

Taner Yapar 1998-2005 yılları arasında Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda çalışmıştır. Başkent Üniversitesi’nde İngilizce ile özel amaçlı İngilizce dersleri vermiş ve ilgili materyal-test hazırlama sorumluluklarını yerini getirmiştir. 2005-2010 yılları arasında TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü’nde program ve test geliştirmeden sorumlu Akademik Koordinatör olarak çalışmıştır. 2010 yılından beridir de TOBB ETÜ’de Yabancı Diller Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır.

Akademik İlgi alanları arasında dört temel dil becerileri ve dil sistemlerinde ölçme değerlendirme, değişik amaçlar için ölçme ve değerlendirme, performans değerlendirme, dil testlerinin güvenirliği ve geçerliği, madde tepki kuramı, örtük büyüme modellemesi ve eğitim istatistiği vardır.

Taner Yapar2.png
evrim3.jpg

Evrim Üstünlüoglu

Doç Dr. Evrim Üstünlüoğlu İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekolu’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yönetici, öğretim üyesi ve araştırmacı olarak alanda çalışmalarını 30 yılı aşkın bir süredir sürdürmektedir. Yönetici olarak öğretim programlarının geliştirilmesi, uygulanmasına katkı sağlamış, okul içindeki her türlü etkinliği koordine etmiş, Hazırlık, Lisans, ve 2. Yabancı Diller programlarının verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamış, YDYO yu üniversite düzeyinde ve farklı platformlarda temsil etmiştir. Araştırmacı olarak dil öğretimi ve eğitim bilimleri alanlarında araştırmalar yapmış, ulusal/uluslarası konferanslarda sunum yapmış ve yine ulusal/uluslarası dergilerde yayınları bulunmaktadır.  Öğretim üyesi olarak hem dil öğretimi hem de eğitim bilimi alanında YL ve Lisans düzeyinde dersler vermektedir.  Akreditasyon alanında da çalışmalar yapmakta olup, CEA denetçi havuzunda yer alarak saha ziyaretlerinde bulunmaktadır.  Evrim Üstünlüoğlu,  DEDAK, TESOL TURKEY ve TESOL TURKEY LAMSIG kurucu üyesi ve  IATEFL LAMSIG kurul üyesi olarak dil öğretimi alanına aktif katkıda bulunmaya devam etmektedir.  

Hacer Sivil

Dr. Hacer Şivil 2006 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (İTÜ YDY) olmak üzere 20 yılı aşkın zamanda farklı kademelerdeki devlet ve vakıf eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır. İTÜ YDY’de öğretim görevlisi, çift diploma programı koordinatörü, müdür yardımcısı ve dil akreditasyonu koordinatörü olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuş, odak grup çalışmalarını koordine ederek ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmüştür. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda İstatistik Birimi ve Akademik Yazı Merkezi’nin açılmasına katkı saplayan Şivil, İTÜ YDY’nin ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) ve CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyon süreçlerini koordine etmiş ve Lisans Hazırlık Programı ve Çift Diploma Hazırlık Programı’nın 2012-2017 ve 2017-2027 yılları arasında iki kez akredite olmasına katkı sağlamıştır.

 

Meslek hayatı boyunca ülke içi ve başta İngiltere, ABD ve Kanada olmak üzere yurt dışında dil eğitimi, eğitimci eğitimi, eğitim teknolojileri ve dil akreditasyonu gibi konularda diploma ve sertifika programına katılmış ve ilgili konularda sunumlar yapmıştır. Eğitimli ve deneyimli bir CEA denetçisi olan Şivil, Türkiye’de Dil Eğitimi ve Akreditasyon Derneği’nin  (DEDAK) oluşumuna  2012 yılından beri kurucu kurul üyesi olarak katkıda bulunmaktadır.

Hacer3.jpg
Mümin Şen2.jpg

Mumin Sen

Mümin Şen lisans eğitimimi ODTÜ İngilizce Öğretmenliği bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamladı ve halen Ankara Üniversitesinde Özel Eğitim alanında doktora tez aşamasındadır. Başkent Üniversitesinde görev yaptığı on yıl içinde genel ve mesleki amaçlı İngilizce derslerinin yanısıra etkili sunum ve mülakat teknikleri derslerini vermiş ve koordinatörlük dahil farklı görevleri başarıyla yürütmüştür. 2011 yılında

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür vekili olarak okulun kuruluş çalışmalarına öncülük etmiş ve 2014 yılında Edexcel akreditasyonu ile sonuçlanan kalite süreçlerini yürütmüştür. Çıktıları arasında Türkiye ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde İngilizce eğitiminin durumuna ilişkin raporların olduğu UK-Turkey English Task Force toplantılarına YÖK  temsilcisi olarak katılmıştır. Ulusal çapta ilklerden olan 2012 yılında Bağımsız Öğrenme Merkezi kuruluşuna destek olmuş, 2013 yılında Karma/Hibrit dil eğitim programı ve 2017 yılında Dil Öğrenme Danışmanlığı programını başlatarak dil öğrenme sürecinde kalite güvence sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. YDY Müdürlüğü görevinin yanı sıra AYBÜ Kalite Kurulu üyeliği ve Kariyer Merkezi yönetim kurulu üyeliği devam etmekte olup aynı zamanda Pearson Assured değerlendiricisidir.

 

Akademik araştırma alanları arasında bağımsız öğrenme, engelli araştırmaları, BEP, öğrenim danışmanlığı, problem çözme becerileri, öğrenci özerkliği, kalite güvencesi ve akreditasyon yer almaktadır.

Yedek Üyeler

Serhat Uzun​

Nesrin Kutlay

Şule Kılcı

Gülşen Can

Özgür Şahan

bottom of page